Jornada sobre la prevenció de les violències masclistes mitjançant el disseny ambiental