Procés selectiu per a tutor/a dels cursos de caporal, sergent i oficial de bombers de la Generalitat