Curs sobre l'actuació dels serveis tècnics municipals davant situacions d'emergència per riscos estructurals en l'edificació