Persones amb permisos per a operar en l'entorn ISPC wiki de treball col·laboratiu