• Imprimeix

Taxes i preus públics

2017

Policia: cursos de promoció i d'agent interí

 • Curs de caporal/a: 1.483,55 €
 • Curs de sergent/a: 1.695,85 €
 • Curs de sotsinspector/ora: 2.116,20 €
 • Curs d'inspector/ora: 4.763,60 €
 • Curs d'intendent/a, intendent/a major i superintendent/a: 10.614,20 €
 • Curs d'agent interí/ina: 680,40 €

 

Bombers d'empresa

 • Habilitació i renovació de l'habilitació acreditativa de bomber/a d'empresa: 50,85 €
 • Homologació de centres de formació de bombers d'empresa: 389,65 €

 

Plans d'autoprotecció 

 • Acreditació de centres de formació de personal tècnic en l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil: 389,65 €
 • Acreditació de personal tècnic competent per a elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil: a partir del 31.03.17 aquesta taxa la recapta la Direcció General de Protecció Civil.

 

Prevenció i seguretat en cas d'incendi

 • Inscripció a l'examen lliure per a obtenir la certificació tècnica necessària per a l'habilitació com a tècnic/a per a actuar en l'àmbit de la prevenció i seguretat en cas d'incendi per mitjà de les entitats col·laboradores de l'Administració: 48,15 €
Ordre INT/99/2017, de 22 de maig

per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2017

Activitats formatives

 • Dificultat normal: 6 €/hora
 • Dificultat alta: 8 €/hora
 • Dificultat especial: 12 €/hora
 • Curs bàsic d'ús i maneig de foc tècnic: 1.100,00 €

 

Avaluacions psicotècniques

 • Servei d'avaluació per a l'accés, per categories:
  • vigilant municipal: 39 €
  • agent: 39 €
  • caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: 41 €
  • inspector/a, intendent/a i intendent/a major: 47 €
 • Servei d'avaluació sobre l'ús d'armes de foc: 75 €

 

Allotjament a la residència

 Període d’allotjament  

 Plaça en habitació col·lectiva

 Plaça en habitació individual

Mensual (mes natural

o 30 nits consecutives)

120,20 euros

150,25 euros

Dues setmanes  

(14 nits consecutives)

60,10 euros

75,13 euros

Setmanal

(7 nits consecutives)

30,05 euros

37,56 euros

Diari (per nit)

6,61 euros

9,62 euros

 

Normativa reguladora