• Imprimeix

Taxes i preus públics

Vigents des del 31 de març de 2017

Policia: cursos de promoció i d'agent interí

 • Curs de caporal/a: 1.483,55 €
 • Curs de sergent/a: 1.695,85 €
 • Curs de sotsinspector/ora: 2.116,20 €
 • Curs d'inspector/ora: 4.763,60 €
 • Curs d'intendent/a, intendent/a major i superintendent/a: 10.614,20 €
 • Curs d'agent interí/ina: 680,40 €

 

Bombers d'empresa

 • Habilitació i renovació de l'habilitació acreditativa de bomber/a d'empresa: 50,85 €
 • Homologació de centres de formació de bombers d'empresa: 389,65 €

 

Plans d'autoprotecció 

 • Acreditació de centres de formació de personal tècnic en l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil: 389,65 €
 • Acreditació de personal tècnic competent per a elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil: a partir del 31.03.17 aquesta taxa la recapta la Direcció General de Protecció Civil.

 

Prevenció i seguretat en cas d'incendi

 • Inscripció a l'examen lliure per a obtenir la certificació tècnica necessària per a l'habilitació com a tècnic/a per a actuar en l'àmbit de la prevenció i seguretat en cas d'incendi per mitjà de les entitats col·laboradores de l'Administració: 48,15 €

Activitats formatives

 • Dificultat normal: 6 €/hora
 • Dificultat alta: 8 €/hora
 • Dificultat especial: 12 €/hora

 

Servei d'avaluació psicotècnica
 • Avaluació psicològica per a l'accés a la categoria de:
  • vigilant municipal: 39 €
  • agent: 39 €
  • caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: 41 €
  • inspector/a, intendent/a i intendent/a major: 47 €
 • Avaluació psicològica per a l'ús d'armes de foc: 75 €

 

Curs bàsic d'ús i maneig de foc tècnic
 • 1.100,00 €

 

Allotjament a la residència

 Període d’allotjament  

 Plaça en habitació col·lectiva

 Plaça en habitació individual

 

Mensual (mes natural

o 30 nits consecutives)

120,20 euros

150,25 euros

Dues setmanes  

(14 nits consecutives)

60,10 euros

75,13 euros

Setmanal

(7 nits consecutives)

30,05 euros

37,56 euros

Diari (per nit)

6,61 euros

9,62 euros

 

 

Normativa reguladora