• Imprimeix

Reserva d'espais i visites

espais

La coordinació de les visites i la reserva d'espais correspon a Secretaria de Direcció. Per a qualsevol petició o per a més informació, contacteu-hi mitjançant:

 

Per a la reserva d'espais, instal·lacions i/o material formatiu cal l'autorització prèvia de la Direcció de l'Institut, amb una anticipació mínima d'una setmana.


Restriccions horàries:

 • Per a activitats esportives, es poden reservar les instal·lacions de l'Institut en dies lectius fins a les 18h. L'horari de reserva i ús de la pista d'atletisme és fins a les 20h dels dies lectius.
 • Els dies no lectius i festius, així com el mes d'agost, no es reserven espais, llevat que la Direcció consideri el contrari en funció de l'especificitat de la sol·licitud.

 

Excepcions:

 • No s'autoritzen peticions de particulars que no s'emmarquin dins el Programa d'activitats formatives pròpies de l'Institut o que no derivin de la formació reglada i autoritzada de les organitzacions d'origen.
 • L'Institut no cedeix les seves instal·lacions per fer formació no reglada a l'alumnat ni a professorat no autoritzat.
 • Les peticions de les diferents especialitats del cos de Mossos d'Esquadra per a reservar espais per a activitats d'entrenament s'han de canalitzar a través de l'Oficina de Suport de la Comissaria General de Planificació i Organització (itpg129@gencat.cat).
 • L'Institut no cedeix les seves instal·lacions a empreses privades.

Les visites a l'Institut es relacionen principalment amb:

 • activitats de la directora
 • actes institucionals o acadèmics: inauguració de l'any acadèmic, cloendes de cursos, jornades formatives o de portes obertes, Pas de l'Equador...
 • reunions i trobades internacionals
 • visites d'estudi i estades formatives i d'intercanvi
 • visites de personalitats i de professionals
 • visites guiades per a grups de l'àmbit civil