• Imprimeix

Reconeixement d'activitats de formació contínua

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya reconeix activitats de formació contínua que organitzen altres entitats a iniciativa pròpia per a policies i bombers

  • Ens locals de Catalunya
  • Entitats municipalistes que organitzen activitats formatives per al personal de l'Administració local
  • Universitats de Catalunya i entitats en què tenen una participació majoritària i han estat creades per a promoure i desenvolupar activitats relacionades amb la formació no oficial
  • Centres adscrits a les universitats de Catalunya
  • Organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, de les policies locals de Catalunya, del Cos de Bombers de la Generalitat i del cos de Bombers de Barcelona
  • Centres formatius acreditats o homologats per la Generalitat de Catalunya o equivalent que organitzen activitats de formació contínua d'interès per als membres dels cossos de policia i de bombers de Catalunya
  • Col·legis professionals

El reconeixement s'ha de sol·licitar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Cal presentar degudament emplenat el formulari telemàtic de sol·licitud de Tràmits Gencat, que ha d'incloure obligatòriament el catàleg d'activitats formatives i les fitxes de cadascuna de les activitats.

Més informació: 93 554 13 23 / 93 554 13 06

El període de presentació de sol·licituds de reconeixement és del 10 de setembre al 10 de novembre de cada any.

D'acord amb l'article 6 de l'Ordre INT/56/2013 qualsevol canvi, incidència, anul·lació d'alguna edició o qualsevol altra modificació en relació amb les activitats formatives reconegudes, cal sol·licitar-ho formalment a l'Institut.

L'Ordre INT/56/2013, de 27 de març [DOGC núm. 6356, 16.04.13] estableix els requisits i regula el procediment de reconeixement d'activitats de formació contínua adreçades als cossos de policia de Catalunya i al personal de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, promogudes per entitats alienes a l'ISPC.

Data d'actualització:  18.10.2018

Activitats reconegudes per l'ISPC (2013-2018)

Consulta per any de realització, entitat organitzadora i número de reconeixement