• Imprimeix

Tràmits

Activitats formatives (inscripció)

L’organització o administració d'origen del professional és qui ha de tramitar les inscripcions. Excepcions: personal tècnic d’àmbit local competent per elaborar plans d’autoprotecció o bé jornades obertes al públic en general

Bombers d'empresa

Habilitació i renovacions

Certificació acadèmica

L'alumnat i el professorat de l’ISPC poden demanar que se’ls expedeixi un certificat que acrediti la participació (alumnat) o la col·laboració (docents) en una activitat formativa

Certificat de proves psicotècniques

Qui vulgui acreditar que ha participat en algun procés selectiu per a l'accés, promoció o provisió de llocs de treball de policies locals realitzats per l’ISPC, així com el resultat obtingut

Selecció de policies locals

Sol·licitud de vocals de l'Institut per formar part d'un tribunal qualificador