• Imprimeix

Tràmits

Activitats formatives (inscripció)

L’organització o administració d'origen del professional és qui ha de tramitar les inscripcions. Excepcions: personal tècnic d’àmbit local competent per elaborar plans d’autoprotecció o bé jornades obertes al públic en general

Bombers d'empresa

Habilitació i renovacions

Certificació acadèmica

L'alumnat i el professorat de l’ISPC poden demanar que se’ls expedeixi un certificat que acrediti la participació (alumnat) o la col·laboració (docents) en una activitat formativa

Certificat de proves psicotècniques

Qui hagi participat en processos selectius d'ingrés, promoció o provisió de llocs de treball de policies locals realitzats per l’ISPC i vulgui acreditar-ho, així com el resultat obtingut

Residència d'alumnes

Servei d'allotjament a l'ISPC

Selecció de policies locals

Petició de servei d'avaluació psicotècnica / Sol·licitud de vocals per formar part d'un tribunal qualificador