• Imprimeix

RECPOL (2010 - actiu)

Recruitment, Education and Careers in the POLice

L'ISPC participa, juntament amb 6 països europeus, en aquest estudi longitudinal comparatiu sobre selecció, formació i carrera professional a la policia

recpol

Els aspirants del Curs bàsic 2018-19 ja han completat la 1a fase de l'estudi

 

A Catalunya l'estudi es fa amb totes les noves promocions de policies (mossos d'esquadra i policies locals), mitjançant un seguiment al llarg de la carrera policial, que comença en l'accés a la professió, és a dir, quan l'aspirant es troba en període de selecció i de la formació bàsica.

L'objectiu és explorar i analitzar la influència que exerceixen la formació policial i l'experiència de treball en les opinions, actituds i creences dels policies sobre la seva professió i la tasca policial, així com sobre altres aspectes relatius a la ciutadania i la societat.

L'estudi dona l'oportunitat de conèixer millor què espera de la formació bàsica l'aspirant a policia i si veu útil el que ha après quan comença a treballar de policia. També aporta informació per analitzar qui són els aspirants i els antecedents en l'elecció d'aquesta professió.

Països europeus: Bèlgica, Catalunya (ISPC), Dinamarca, Escòcia, Hongria, Islàndia, Noruega i Suècia. 

Això proporciona una oportunitat única per a comparar aspirants a policia de diversos països europeus amb diferents sistemes d'educació policial.

El projecte està liderat per l'Escola Universitària de la Policia d'Oslo i el Centre d'Estudi de les Professions de la Universitat d'Oslo (Noruega).

Estudi quantitatiu

El projecte administra regularment enquestes als estudiants de policia: es comença quan s'incorporen a la formació policial bàsica i s'acaba quan farà sis anys que treballen com a policies.

S'utilitza un qüestionari estructurat que inclou els antecedents dels aspirants a policia, els seus valors, les seves opinions sobre la formació policial i les seves expectatives i actituds sobre el treball de policia. Es tracta d'identificar l'existència i l'evolució dels canvis que hi ha sobre aquestes qüestions al llarg de la carrera professional dels policies.

Els resultats oferiran una oportunitat única per a estudiar i comparar les preferències inicials amb les trajectòries reals dels aspirants a policia. Així mateix, s'obriran noves perspectives sobre aspectes clau de la professió policial, amb una clara aplicabilitat per a la gestió i la presa de decisions en les organitzacions policials, com per exemple en el procés de selecció dels aspirants a policia.

 

Estudi qualitatiu

Per complementar la dada quantitativa, es faran entrevistes en profunditat a participants en l'estudi, un cop ja són policies.

Des de 2010 cada any s'han passat els qüestionaris de les fases 1 i 2 de l'estudi a l'alumnat del Curs de formació bàsica de policia (inici i final de curs).

A partir de 2015 s'han començat a passar els qüestionaris de la fase 3 a l'alumnat del CFBP 2010-11 i 2011-12, per fer el seguiment dels policies en els seus 3 primers anys de carrera professional.

Aquest 2018 l'alumnat del CFBP 2010-11 ha completat tot l'estudi, després de lliurar el qüestionari de la fase 4.

Treball de camp: qüestionaris a l’alumnat del CFBP

CFBP

 Fase 1

 Fase 2

 Fase 3                                         Fase 4

 

Dates

Alumnes

Dates

Alumnes

Dates

Participants

 Dates Participants

2018-19

7-30 set. 2018  796            

2017-18

4-16 oct.2017

 278

   275        

2016-17

21-29 set.2016

 111

29-31 maig 2017

 111

 

 

   

2015-16

24 set.-15 oct.2015

 195

30 maig - 7 juny 2016

 193

 

 

   

2014-15

25 set -2 oct. 2014

 189

8-12 juny 2015

 186

 

 

   

2013-14

18-30 oct. 2013

 181

16-30 juny 2014

 177

 

 90

   

2012-13

9-17 gener 2013

 90

10-11 juny 2013

 91

 

 - - -

   

2011-12

4-20 oct. 2011

 913

29 maig - 7 juny 2012

 912

19 gener – 9 maig 2016

 506

   

2010-11

21-22 set.2010

 1.272

2-10 juny 2011

 1.210

13 gener - 30 abril 2015

 769

 Març-abril 2018  460

 

Entrevistes de seguiment 

Al maig de 2013 es van fer entrevistes de seguiment a 10 alumnes de la 24a i 25a promoció que ja treballen com a policies.

Bäck, Thomas; Padyab, Mojgan; Vallès, Lola (2017). Police students' perceptions of professional competences: a comparative study of Catalonia and Sweden. Police Practice and Research. DOI 10.1080/15614263.2017.1288121

Bjørgo, Tore (2017). "Recruitment, education and careers in the police: a European longitudinal study". European Police Science and Research Bulletin (Special Conference Edition Nr. 2), 271–275.

Inzunza, Miguel (2016). Selection practitioners' views on recruitment criteria for the profile of police officers: A comparison between two police organizations. International Journal of Law, Crime and Justice, volum 45 (june 2016), 103-119.

Fekjaer, S.B.; Strype, J. (2015). Norwegian police students’ attitudes towards armament. International Journal of Police Science & Management, 17(3), 182–188.

Fekjær, S.B.; Petersson, O.; Thomassen, G. (2014). "From legalist to Dirty-Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice". European Journal of Criminology. DOI 10.1177/1477370814525935

Fekjær, S.B. (2014) "Police Students' Social Background, Attitudes and Career Plans". Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 37 (3).

Sundström, A.; Wolming, S. (2013) "Swedish Student Police Officers’ Job Values and Realationships with Gender and Educational Background". Police Practice and Research: An International Journal, DOI 10.1080/15614263.2013.815385

Fekjær, S.B.; Halrynjo, S. (2012) "Promotion aspirations among male and female police students". International Journal of Police Science & Management, 14(1), 71-82.

26 i 27 d'octubre de 2017 - Barcelona, Departament d'Interior

Assistents: 12 recercadors de les escoles o universitats de policia participants a l'estudi: 5 de Noruega, 3 de Suècia, 1 de Dinamarca, 1 d'Islàndia i 2 de Catalunya (ISPC).

Objectius: treballar en la publicació conjunta d’un llibre que editarà pròximament l’editorial Routledge amb resultats de les fases 1 i 2 de l’estudi RECPOL. En el llibre es tractaran de forma comparativa diversos temes com ara:

  • L’origen de l’estudi RECPOL i els seus objectius, així com l’orientació metodològica que utilitza
  • Un estudi comparatiu dels sistemes de formació policial en els 7 països RECPOL
  • Les característiques dels aspirants a policia en els països objecte d'estudi
  • Quin tipus de formació prefereixen els aspirants a policia
  • Els nivells de confiança en la societat dels aspirants a policia
  • L’impacte de l’experiència professional en les actituds i els valors dels nous policies
reunió a interior

Lola Vallès, investigadora principal, responsable de Recerca de l'Escola de Policia de l'ISPC: lvalles@gencat.cat /  tel. 93 567 5114

Marta Bande, tècnica de Recerca de l'Escola de Policia de l'ISPC): mbandem@gencat.cat

Data d'actualització:  25.10.2018