• Imprimeix

Projectes europeus

Per esdevenir un referent en l'estudi i la recerca aplicada en matèria de seguretat, l'Institut participa en projectes europeus d'investigació, que és una de les vies per actualitzar els coneixements i les experiències i, consegüentment, innovar la formació.