• Imprimeix

Grups de recerca

Són equips de treball restringits formats per persones expertes dels camps acadèmic o professional i que es reuneixen periòdicament per tractar sobre una qüestió determinada de seguretat, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques, innovar, reflexionar sobre una problemàtica concreta i produir nou coneixement.