• Imprimeix

Recerca

L'Institut promou i realitza activitats d'estudi, investigació i assessorament relacionades amb l'àmbit de la seguretat, tant del vessant policial a través de l'Escola de Policia, com de riscos i emergències a través de l'Escola de Bombers i Protecció Civil. També organitza activitats per a fer difusió del coneixement i dels resultats de recerques realitzades. 

Així mateix col·labora amb institucions, centres i establiments docents nacionals, estatals i internacionals, a fi de mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.