• Imprimeix

Cursos presencials d'anglès

Octubre de 2018 - maig de 2019

Inici de les classes: dilluns 8 d'octubre (nivell B2.1) i dimarts 9 d'octubre (B1 i B2.2)

 

Destinats a: alumnes del grau en Seguretat, professionals dels cossos de seguretat i d'emergències, personal de l’ISPC i altres persones interessades

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), ofereix cursos presencials de nivell d'anglès organitzats per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM)

D’acord amb el Conveni de 15 de maig de 2015 signat per la UB i l’ISPC, els professionals dels col·lectius de l’àmbit de la seguretat i les emergències relacionats a l’art. 3.3 de la Llei 10/2007 i el personal de l’ISPC, que s’inscriguin als cursos de l’EIM, tindran la tarifa reduïda del col·lectiu UB. Aquesta reducció s’estén a tota l’oferta de cursos de l’EIM.

 

La superació d’aquests cursos comporta l’acreditació oficial del nivell cursat, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC)

Aquest curs acadèmic s'ofereixen els nivells:

  • B1
  • B2.1
  • B2.2

Lloc de realització: ISPC, Mollet del Vallès

Període: d'octubre de 2018 a maig de 2019

Durada: 100 hores

Horari: dues hores dos dies a la setmana

Calendari lectiu del nivell B2.1

Classes: dilluns i dimecres

La prova de nivell per accedir als cursos oferts és obligatòria i prèvia a la matrícula

Exempció de la prova: antic alumnat de l’EIM i alumnes de l'EOI o d'altres escoles universitàries de llengües que hagin superat el nivell anterior en els cursos 2015-16 o 2016-17.

 

Assessorament presencial (Barcelona)

Si vols rebre assessorament amb un dels nostres professors, l'EIM posa a disposició d'alumnes o persones interessades el servei personalitzat d'assessorament d'anglès per a informar sobre els cursos o trobar el nivell adient per a cadascú.

Lloc: Gran Via de Les Corts Catalanes 582 - Barcelona

Dies: maig i juny, de dilluns a dijous

Horari: de 10h a 12h al matí i de 16h a 18h a la tarda

Prova el teu nivell

Enllaç a l'Escola d'Idiomes Moderns

No es pot fer la matrícula mentre no es conegui el resultat de la prova de nivell o si no s'acredita el nivell anterior assolit, ni tampoc a un nivell diferent de l'indicat en el resultat de la prova.

  • Si has superat un curs anterior a l'EIM fa menys de dos anys
  • Si has realitzat una prova de nivell a l’EIM fa un any o menys

Matrícula oberta >>

  • Els professionals i col·lectius de l'àmbit de la seguretat i les emergències (art. 3.3 Llei 10/2007) que s'inscriguin als cursos de l'EIM, així com el personal de l'ISPC, tindran la tarifa reduïda del col·lectiu UB: 828,00 € (d'acord amb el Conveni signat entre la UB i l'ISPC, 15.05.2015).
  • L'alumnat del grau en Seguretat que prèviament hagi indicat a la seva matrícula de grau que vol seguir un curs d'idiomes de l'EIM, obtindrà un descompte del 9,70% sobre la tarifa reduïda del col·lectiu UB: 748,00 €
  • Resta de persones: 1.093,00 €

 

S'ofereix la possibilitat de pagar la matrícula de forma fraccionada.

Data d'actualització:  08.10.2018