• Imprimeix

Objectius

El sistema de seguretat pública de Catalunya compta amb uns cossos operatius, unes organitzacions i unes estructures directives prou importants i consolidades que cal potenciar de forma explícita i aportar-los més coneixements i actualitzacions, per tal d'afavorir l'exercici de la direcció estratègica, del lideratge i la cohesió dels equips.

Una de les necessitats actuals del sistema de seguretat, i també de la nostra societat, és comptar amb uns directius i líders compromesos, capaços d'encaminar els seus equips i organitzacions cap a l'excel·lència i d'aquí transmetre-la i derivar-ho en una transformació i millora de les organitzacions i dels cossos de seguretat i d'emergències.

Donar el coneixement necessari per adquirir competències de direcció i per afavorir el màxim desenvolupament professional, tant dels aspectes tècnics de la direcció com de la visió estratègica que la seva responsabilitat requereix.

El Centre de Lideratge s'adapta a les necessitats de cada organització i aplica diferents metodologies i recursos tècnics que faciliten el treball i l'aprenentatge individual i grupal.

El Centre de Lideratge neix i s'enfoca a tots els nivells de comandament i compta amb la seva participació per a dissenyar programes i continguts, en la dinamització i en l'acompanyament, individual o del grup, ja sigui en modalitat presencial o virtual.

Sortint de la dinàmica diària de la feina, oferir un espai de trobada per a compartir experiències i coneixement, per a la reflexió, la creativitat i la innovació, amb unes metodologies de treball adients per fer-ho possible i eficaç.

S'ofereix una programació continuada per a respondre a les necessitats i els interessos de totes les escales de comandament i de tots els cossos.

El Centre de Lideratge fomenta el lideratge dels directius i comandaments i vol acompanyar-los en el desenvolupament continuat d'aquest lideratge, que també els dota d'eines per a exercir una transformació en els seus equips i a l'organització.

Data d'actualització:  01.02.2018