• Imprimeix

Àmbits de desenvolupament

Mitjançant diverses activitats s'aprofundeix en aspectes de tres eixos centrals

Eines i coneixement per a desenvolupar el lideratge estratègic de les organitzacions, potenciar una visió global per avançar-se i establir models de gestió més eficaços i eficients.

Competències i eines per a desenvolupar el lideratge transformacional dels comandaments, fomentant el treball en equip, potenciant el talent i amb la definició i l'assoliment d'objectius

Desenvolupament de les habilitats per a la comunicació efectiva, tant interna com externa, i amb d'altres institucions

Data d'actualització:  21.11.2018