Espai de desenvolupament personal i professional per a potenciar el coneixement i el talent dels comandaments i directius dels cossos de seguretat i emergències, tant en el terreny individual com grupal. Es tracta de proporcionar-los eines que els permetin treballar d'acord amb els seus valors i els del cos al qual pertanyen, amb cohesió i sentit de pertinença, per assolir objectius comuns.