• Imprimeix

Curs d'extinció d'incendis forestals I

2a edició 2017: 11, 12 i 18 de novembre

Destinat a: voluntaris/àries de les agrupacions de defensa forestal (ADF) registrades al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Codi: 2017/10.301.00013(O)

Inscripcions fins al 15 d'octubre

Capacitar l'alumnat en matèria d'iniciació al foc forestal i tècniques bàsiques d'extinció.

  • Iniciació al foc forestal I
  • Eines d'extinció I
  • Línia d'aigua

Places: 30

Durada: 18 hores

Dates: 11, 12 i 18 de novembre

Horari marc: de 8 h a 14.30 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Diploma: d'aprofitament

Equipament necessari: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o granota completa, guants, ulleres, casc forestal i botes.

L'ADF corresponent és qui ha de tramitar la preinscripció al curs i emplenar el formulari de sol·licitud adjunt, signat pel president/a de l'ADF.

Les persones que vulguin inscriure's al curs han de pertànyer a una ADF i complir els requisits següents:

  • ser voluntari/ària de l’ADF
  • tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF
  • no haver fet aquest curs en edicions anteriors

La llista de persones que hi inscrigui l'ADF ha de seguir un ordre de preferència, que es tindrà en compte en cas que les inscripcions superin les places del curs.

Així mateix, és imprescindible de cada persona inscrita: adjuntar una fotocòpia del DNI i indicar una adreça personal de correu electrònic

El full original del formulari de preinscripció s'ha de fer arribar abans del 15 d'octubre, degudament signada i acompanyada de la fotocòpia del DNI, a l'adreça següent:

  • Secció de Suport de Formació en Protecció Civil
  • Escola de Bombers i Protecció Civil
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès

 

Tot i així, cal avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic ispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax 93 551 77 97.

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L’ Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.

No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.

Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

 

Formulari d'inscripció

Descarregueu-lo i imprimiu-lo

Dates: 22, 23 i 29 d'abril

Places: 100

Data d'actualització:  07.09.2017