• Imprimeix

Curs d'extinció d'incendis forestals I

2a edició: 24 i 25 de novembre i 1 de desembre

Destinat a: personal voluntari de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Objectiu: capacitar l'alumnat en iniciació al foc forestal i en tècniques bàsiques d'extinció.

Codi: 2018/10.301.00136(O)

 

Curs anul·lat

Programa

 • Iniciació al foc forestal I
 • Eines d'extinció I
 • Línia d'aigua

Organització

Places: 38

Durada: 18 hores

Dates: 24 i 25 de novembre i 1 de desembre de 2018

Lloc: Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Horari marc: de 8 h a 14.30 h

Equipament necessari: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o granota completa, guants, ulleres, casc forestal i botes.

Diploma: d’aprofitament

Requisits d'inscripció

Les persones que vulguin inscriure’s al curs han de complir els requisits següents:

 • ser voluntari/ària adscrit/a a una ADF
 • tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF
 • no haver fet aquest curs en edicions anteriors

Inscripcions

L’ADF respectiva és qui ha de tramitar la inscripció i emplenar el formulari de sol·licitud, signat pel president/a de l’ADF.

La llista de persones inscrites per l’ADF ha de seguir un ordre de preferència, ja que es tindrà en compte en cas que les inscripcions superin les places del curs.

És imprescindible per a cada inscrit/a: 

 • adjuntar una fotocòpia del DNI i
 • indicar una adreça personal de correu electrònic

Cal avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic ispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax 93 551 77 97.

El formulari de sol·licitud original s’ha de fer arribar degudament signat i amb la fotocòpia dels DNI, a l’adreça següent:

 • Secció de Suport de Formació en Protecció Civil
 • Escola de Bombers i Protecció Civil
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L’ Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.

Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.

Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

 

Preu: el curs està finançat per la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

1a edició 2018

Dates: 21, 22 i 28 d'abril

Codi: 2018/10.301.00084(O)

Data d'actualització:  25.10.2018