• Imprimeix

Altres col·lectius

L'ISPC ofereix formació a col·lectius professionals vinculats a la seguretat pública: càrrecs electes, responsables locals de seguretat o protecció civil, personal tècnic al servei de l'Administració, voluntariat de les ADF, titulats/ades universitaris que volen especialitzar-se en l'àmbit de seguretat, vigilants dels parcs naturals o municipals de Catalunya, psicòlegs/ògues del torn d'intervenció professional que fan les avaluacions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc a les policies locals, etc.