• Imprimeix

Personal de seguretat privada

Correspon a l'Institut homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada. Així mateix, l'Institut organitza activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada.

L'autorització dels centres de formació de personal de seguretat privada correspon a la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior.

Data d'actualització:  28.04.2017