• Imprimeix

Màster: Incendis i Protecció Civil

Dimarts 29 de maig, sessió informativa sobre el màster

A les 7 del vespre al Tech Talent Center (c/Badajoz 73, Barcelona)

Més informació sobre la sessió informativa

 

Les matèries perilloses, les instal·lacions de risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d’una forma global i integrada. Protegir les persones, els béns i el medi ambient d’aquests riscos requereix unes organitzacions preparades per a detectar-los, analitzar-los i per a desenvolupar les respostes que garanteixin la seguretat necessària per a la societat. 

El màster Incendis i Protecció Civil prepara professionals, de forma holística i transversal, amb els coneixements i les habilitats que requereixen les empreses i institucions del camp de la safety engineering. Es combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió, i també amb la possibilitat d’obtenir experiència pràctica en empreses, al voltant de dos eixos: l’anàlisi del risc i la protecció civil i la protecció contra incendis i explosions.

Màster organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la col·laboració de l'ISPC

Membres dels cossos de bombers i de protecció civil; inspectors de companyies d'assegurances, mediadors; perits de sinistres, d'assegurances i de serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades; enginyers, tècnics, arquitectes gestors de projectes, empreses amb alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories; personal tècnic que desenvolupi la seva professió o pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o activitats; tècnics d'empreses instal·ladores i de manteniment de sistemes i equips PCI; tècnics de laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria; tècnics en prevenció de riscos laborals, i tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar plans d'autoprotecció.

Per accedir a aquest màster cal disposar d’un títol oficial de llicenciatura, grau, diplomatura tecnicocientífica, enginyeria o arquitectura.

 • Respondre a l'alt nivell de coneixement i especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat, en conseqüència amb les necessitats de protecció i seguretat de la societat actual.
 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l’àmbit de la safety engineering amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis, tant actives i passives, com de prestacions i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en el camp de l’evacuació, control de fums i temperatures.
 • Estar capacitats per a elaborar plans d’autoprotecció i plans de protecció civil, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar en un nivell alt les matèries perilloses (hazardous materials), conseller de seguretat i ATEX (atmosferes explosives) utilitzant metodologies de Risk Analysis.
 • Conèixer en l'àmbit professional la terminologia en anglès de les matèries estudiades.
 • Realitzar pràctiques a empreses escollides del sector.
 • Jordi Sans Pinyol, enginyer industrial i professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC; diplomat en prevenció d'incendis pel Ministeri de l'Interior de França; actualment cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de Recerca (2010-2014) de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC, director (2002-2010) de l'Escola de Bombers de Catalunya, subdirector general (1997-2002) de Protecció Civil.
 • Frederic Marimon Carvajal, doctor enginyer industrial, professor del Departament de Resistència dels Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC; especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures; chair cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne; autor de nombrosos articles de l'àmbit de resistència de materials i director de tesis doctorals; col·laborador amb Bombers de la Generalitat  i professor de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Eulàlia Planas Cuchi, doctora enginyera industrial, professora titular del Departament d'Enginyeria Química de la UPC; autora de nombrosos articles científics de l'àmbit del risc industrial i dels incendis forestals; ha publicat també diversos llibres i ha col·laborat en projectes amb personal de Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, entre ells, el Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Modalitat: presencial a temps parcial per a facilitar el seguiment de l'alumnat amb responsabilitats professionals.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Durada: un curs acadèmic estructurat en dos quadrimestres
 • Dates 5a edició: del 27 d'octubre de 2017 al 7 de juliol de 2018
 • Hores lectives: 351
 • Horari: els divendres de 16 h a 21 h i els dissabtes de 9 h a 14 h. Es faran 9 sessions en dijous a la tarda
 • Llocs de realització: 
  • Fundació Politècnica de Catalunya (Barcelona)
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Aquest màster s'estructura en dos postgraus i els mòduls que s'indiquen a continuació.

Si no vols cursar tot el màster pots matricular-te en un postgrau o en un o diversos mòduls.

 • Postgrau d'incendis. Fire Engineering (inici: 20/10/2017)
 • Postgrau de protecció civil. Risk Analysis (inici: 23/03/2018)
 • Curs de tècnic/a d'incendis (inici: 20/10/2017)
 • Curs d'enginyeria de seguretat contra incendis (inici: 15/12/2017)
 • Curs de tècnic/a en elaboració de PAU (inici: 23/03/2018)
 • Curs d'anàlisi del risc: matèries perilloses, conseller de seguretat i atmosferes explosives (inici: 13/04/2018)
 • Fi de programa complet, data límit per entregar el projecte: 06/10/2018
Programa 2017-18

El curs 2017-18 ja és la 5a edició d'aquest màster. Descarrega't el programa sencer en PDF

La matrícula és oberta fins a l'inici del curs o fins a l'exhauriment de places. Aprofita: últims dies!

 • Empleneu en línia el formulari de Sol·licitud d'inscripció.
 • Juntament amb aquesta sol·licitud, cal adjuntar el currículum, on s'exposi la trajectòria acadèmica i professional. Es valorarà favorablement: la trajectòria professional vinculada amb la finalitat del Màster, l'experiència en càrrecs directius o de comandament i la formació complementària relacionada amb la temàtica del Màster.

Màster complet: 7.000,00 €

 • Et pots matricular en el programa de manera modular.
 • Totes les persones que es matriculin a través de l'ISPC obtindran un 10% de descompte en la matrícula.
 • Consulteu altres descomptes, beques, préstecs i ajuts.
 • Universitat Politècnica de Catalunya

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Màster en incendis i protecció civil, o podeu fer-nos qualsevol consulta mitjançant el formulari en línia de sol·licitud d'informació o bé trucar al telèfon 93 112 08 65

 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya Tel. 93 567 50 00 
Data d'actualització:  25.05.2018