• Imprimeix

Màster en incendis i protecció civil

5a edició: del 20 d'octubre de 2017 al 7 de juliol de 2018

Organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la col·laboració de l'ISPC

Inscripció oberta

Les matèries perilloses, les instal·lacions de risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d’una forma global i integrada. Protegir les persones, els béns i el medi ambient d’aquests riscos requereix unes organitzacions preparades per a detectar-los, analitzar-los i per a desenvolupar les respostes que garanteixin els nivells de seguretat necessaris per la societat. 

El màster en Incendis i Protecció Civil prepara professionals, de forma holística i transversal, amb els coneixements i les habilitats que requereixen les empreses i institucions de l’àmbit de la safety engineering. Es combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió, i també amb la possibilitat d’obtenir experiència pràctica en empreses, al voltant de dos eixos: l’anàlisi del risc i la protecció civil i la protecció contra incendis i explosions.

Aquest màster té l’objectiu de respondre a l'alt nivell de coneixement i especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat, en conseqüència amb les necessitats de protecció i seguretat de la societat actual

Membres dels cossos de bombers i de protecció civil; inspectors de companyies d'assegurances, mediadors; perits de sinistres, d'assegurances i de serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades; enginyers, tècnics, arquitectes gestors de projectes, empreses amb alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories; personal tècnic que desenvolupi la seva professió o pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o activitats; tècnics d'empreses instal·ladores i de manteniment de sistemes i equips PCI; tècnics de laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria; tècnics en prevenció de riscos laborals, i tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar plans d'autoprotecció.

Per accedir a aquest màster cal disposar d’un títol oficial de llicenciatura, grau, diplomatura tecnicocientífica, enginyeria o arquitectura.

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l’àmbit de la safety engineering amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis, tant actives i passives, com de prestacions i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en el camp de l’evacuació, control de fums i temperatures.
 • Estar capacitats per a elaborar plans d’autoprotecció i plans de protecció civil, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar a nivell alt les matèries perilloses (hazardous materials), conseller de seguretat i ATEX (atmosferes explosives) utilitzant metodologies de Risk Analysis.
 • Conèixer en l'àmbit professional la terminologia en anglès de les matèries estudiades.
 • Realitzar pràctiques a empreses escollides del sector.
 • Jordi Sans Pinyol, enginyer industrial i professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC; diplomat en prevenció d'incendis pel Ministeri de l'Interior de França; actualment cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de Recerca (2010-2014) de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC, director (2002-2010) de l'Escola de Bombers de Catalunya, subdirector general (1997-2002) de Protecció Civil.
 • Frederic Marimon Carvajal, doctor enginyer industrial, professor del Departament de Resistència dels Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC; especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures; chair cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne; autor de nombrosos articles de l'àmbit de resistència de materials i director de tesis doctorals; col·laborador amb Bombers de la Generalitat  i professor de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Eulàlia Planas Cuchi, doctora enginyera industrial, professora titular del Departament d'Enginyeria Química de la UPC; autora de nombrosos articles científics de l'àmbit del risc industrial i dels incendis forestals; ha publicat també diversos llibres i ha col·laborat en projectes amb personal de Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, entre ells, el Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Modalitat: presencial i a temps parcial per tal de facilitar el seguiment de l'alumnat amb responsabilitats professionals.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Durada: un curs acadèmic estructurat en dos quadrimestres.
 • Hores lectives: 351
 • Horari: els divendres de 16 h a 21 h i els dissabtes de 9 h a 14 h. Es faran 9 sessions en dijous a la tarda
 • Llocs de realització: 
  • Fundació Politècnica de Catalunya (Barcelona)
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Aquest màster s'estructura en dos postgraus i els mòduls que s'indiquen a continuació.

Si no vols cursar tot el màster pots matricular-te en un postgrau o en un o diversos mòduls.

 • Postgrau d'incendis. Fire Engineering (inici: 20/10/2017)
 • Postgrau de protecció civil. Risk Analysis (inici: 23/03/2018)
 • Curs de tècnic/a d'incendis (inici: 20/10/2017)
 • Curs d'enginyeria de seguretat contra incendis (inici: 15/12/2017)
 • Curs de tècnic/a en elaboració de PAU (inici: 23/03/2018)
 • Curs d'anàlisi del risc: matèries perilloses, conseller de seguretat i atmosferes explosives (inici: 13/04/2018)
 • Fi de programa complet, data límit per entregar el projecte: 06/10/2018
Programa 2017-18

Descarrega't el programa sencer en PDF

La inscripció és oberta fins a l'inici del curs o fins a l'exhauriment de places

 • Empleneu en línia el formulari de Sol·licitud d'inscripció.
 • Juntament amb aquesta sol·licitud, cal adjuntar el currículum, on s'exposi la trajectòria acadèmica i professional. Es valorarà favorablement: la trajectòria professional vinculada amb la finalitat del Màster, l'experiència en càrrecs directius o de comandament i la formació complementària relacionada amb la temàtica del Màster.

Màster complet: 7.000,00 €

 • Et pots matricular en el programa de manera modular.
 • Totes les persones que es matriculin a través de l'ISPC obtindran un 10% de descompte en la matrícula.
 • Consulteu altres descomptes, beques, préstecs i ajuts.
 • Universitat Politècnica de Catalunya

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Màster en incendis i protecció civil, o podeu fer-nos qualsevol consulta mitjançant el formulari en línia de sol·licitud d'informació o bé trucar al telèfon 93 112 08 65

 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya Tel. 93 567 50 00