• Imprimeix

Grau en Seguretat

12 de setembre, inici de classes

ub

Has pensat mai què tenen en comú la prima de risc, les catàstrofes naturals o l'espionatge industrial?

Tots són factors que un especialista en seguretat ha de conèixer per ser capaç d'analitzar el risc a la societat o a la seva organització.

Si t'interessa el món de la seguretat, les ciències polítiques, l'anàlisi de riscos o l'estratègia empresarial que concep la seguretat com un valor clau per a la competitivitat, i vols treballar-hi des d'una visió global i internacional, t'agradarà estudiar aquest grau. 

A la societat del risc hi ha un seguit d'amenaces que cal gestionar. Moltes tenen un caire internacional, però les seves conseqüències arriben al nostre país. La seva naturalesa és molt diversa. Des de l'impacte del canvi climàtic, les catàstrofes mediambientals i la inseguretat alimentària fins al terrorisme, la ciberdelinqüència o els delictes econòmics. I tot això amb la necessitat de garantir la seguretat de les instal·lacions crítiques com centrals nuclears, ports i aeroports, la de les indústries o la del transport de persones i de mercaderies.

La seguretat avui és una qüestió transnacional i aquesta és la perspectiva d'estudi de què partim. La gestió de la seguretat requereix un coneixement integral i adequat de les eines disponibles per afrontar el repte, i també un coneixement ampli de les competències i capacitats dels actors implicats en el sistema: protecció civil, forces i cossos de seguretat, cossos de bombers, personal de seguretat privada i tots els professionals de l'àmbit.

Cada cop són més les corporacions i empreses, tant públiques com privades, que demanen la formació de personal expert en seguretat. Personal que pugui fer un bon diagnòstic i activar els mecanismes més adequats en cada moment per donar una resposta eficaç als reptes plantejats. La seguretat és un factor estratègic per a les organitzacions que afecta d’una manera directa la seva competitivitat. El grau en Seguretat formarà els professionals capaços de gestionar aquest entorn.

Adquiriràs coneixements de dret, sociologia, psicologia, polítiques públiques o geopolítica i sobre els actors implicats en el sistema de seguretat, que t'aproparan a aquest món i que et permetran interpretar i generar coneixement en aquest àmbit.

T'oferim uns estudis innovadors per a formar-te com a professional de la seguretat i perquè, en funció de la menció que triïs, siguis capaç d'analitzar polítiques de seguretat des d'una perspectiva transnacional o bé de gestionar la seguretat corporativa. Així mateix, et formaràs en habilitats com lideratge i comunicació, tècniques de negociació i mediació de conflictes, gestió de recursos humans, ciberseguretat o anàlisi estratègica. 

Competències i capacitats específiques

 • Entendre el context històric, social, econòmic i jurídic de la seguretat per a millorar-ne la gestió.
 • Identificar els reptes que plantegen les amenaces a la seguretat.
 • Participar en el debat teòric tant com en la resolució pràctica dels dilemes de seguretat.
 • Identificar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, les seves institucions i les seves administracions amb especial referència al cas espanyol per a identificar els actors competents en cada cas.
 • Interpretar les explicacions teòriques i empíriques sobre el comportament humà i la seva incidència en el camp de la seguretat.
 • Identificar i aplicar les tècniques d'anàlisi de les polítiques públiques i el seu cicle d'implementació.
 • Identificar el marc jurídic aplicable a les institucions internacionals, així com els principals mecanismes de cooperació que hi ha entre elles.
 • Identificar els principals eixos de conflicte de l'escenari internacional, així com aplicar els instruments per a la seva resolució.
 • Aplicar els sistemes d'organització, planificació i gestió dels recursos humans en les diverses corporacions.
 • Relacionar els fonaments de la dinàmica econòmica mundial i espanyola amb els conflictes socials.
 • Capacitat inicial per a planificar la seguretat en corporacions públiques i privades.
 • Identificar i avaluar els factors de risc que incideixen en l'activitat socioeconòmica nacional i internacional.
 • Manejar els conceptes i el llenguatge aplicables a situacions d'emergència.
 • Ser capaç de liderar, comunicar i, si escau, intervenir en escenaris de conflictes.

El Pla d'estudis inclou 240 crèdits:

 • 60 de formació bàsica
 • 126 d'obligatòries
 • 42 d'optatives
 • 12 crèdits del TFG

 

Un cop finalitzat el grau, l'estudiant podrà obtenir les habilitacions de director/a de seguretat i de cap de seguretat, sigui quina sigui la menció que hagi fet.

 PRIMER CURS

 

1r semestre

2n semestre

Ciència PolíticaDr. Aitor Díaz Anabitarte

Dret Constitucional › Georgios Milios

Història Política i Social ContemporàniaRicard Soto Company

Introducció a la Psicologia de la SeguretatElena Sorribes

Introducció a la SociologiaDra. Sílvia Cabezas de Alcalá

Ciència de l’Administració › Roger López Ayala

Fonaments del Dret PenalDr. Sergi Cardenal Montraveta

Introducció a la Criminologia › Carles Soto Urpina

Introducció a les Polítiques Públiques › Dr. Juan Carlos del Río Pin

Sistema Polític i Constitucional › Roger López Ayala

 

 SEGON CURS  

3r semestre

4t semestre

Acció Col·lectiva i Moviments Socials ›  Luz Muñoz Márquez

Administració Policial › Andreu J. Martínez

Estadística   Josep M. Aragay Barbany

Psicologia Aplicada a la Seguretat Rafael Valenzuela García

Teories de la Seguretat › Vanessa Peñaranda

Anàlisi i Interpretació de Dades ›  Josep M. Aragay Barbany

Dret Internacional Públic › Dr. Xavier Fernández / Dra. Elisenda Calvet

Nous Riscos Transnacionals: Seguretat Financera, Mercats i Fonts d’Energia ›  Dr. Joan Tugores

Seguretat Privada I › Anna Aisa Biarnés / Maite Casado Cadarso

Sistema Polític Mundial ›  Elena Jiménez

 TERCER CURS

 

 5è semestre

 6è semestre

Geopolítica › Dr. Josep Baqués

Seguretat Privada II › Anna Aisa Biarnés

Seguretat alimentària › Joan Pere López Pulido / Lluís Orri Riba

Intel·ligència Estratègica › Carles Ortolà

Lideratge i Comunicació › Dr. Jordi Vilardell Molas

 Protecció Civil › Sergio Delgado

 Ciberseguretat › Nico Castellano

 Terrorisme i Antiterrorisme › Dr. Màrius Toboso

 Gestió de l'Empresa: Recursos Humans i Externalització › Xavier Llopart / María Aguado

 Tècniques de Mediació i Negociació Dra. Isabel Viola

 QUART CURS

 

 7è semestre

 8è semestre

 Paradigmes d'Investigació

 

 Cooperació Publicoprivada › Belén Gascón

 Planificació, Direcció i Gestió de la Seguretat en Empreses Privades › Angi Vila

 Seguretat en Instal·lacions Crítiques › Enric Pous

  Seguretat Energètica › Álvaro Casado / Ramon Serrano

  Seguretat Industrial › Joan Gallart

  Seguretat Sanitària i Farmacològica › Dr. Gabriel Martí

 Unió Europea › Robert Rubió Ochoa

 

  Anàlisi del Risc › Núria Gasulla

  Delinqüències Específiques › Montserrat Escudé

  Gestió d'Emergències › José Luis López

  Protecció del Consumidor › Dra. Imma Barral

  Cooperació Internacional en el Camp de la Seguretat > Dra. Milagros Álvarez

  Estudis Regionals de la Seguretat › Sonia Andolz

  La Protecció i Assistència Internacional a les Víctimes de Conflictes Armats i altres Emergències › Dra. Elena Jiménez

  Noves Amenaces a la Seguretat › Sonia Andolz

  Repressió de Crims Internacionals › Dr. Jordi Bonet

 Unió Europea › Robert Rubió Ochoa

 Cooperació Publicoprivada › Belén Gascón

 Delinqüències Específiques > Montserrat Escudé

 Fluxos Migratoris, Control i Integració de la Immigració › Dr. Markus González

  Justícia Transicional › Dr. Jordi Bonet

 Sistemes de Seguretat Col·lectiva › Dra. Anna Badia

 

 

 Seguretat, Poder i Drets: Violència i No Violència

 

  Crim Organitzat › Josep A. Macho / Antoni Rodríquez

  Polítiques de Prevenció de Delictes

Des de quin batxillerat hi puc accedir?   La branca de coneixement d'aquest grau és la de les ciències socials i jurídiques. Per això, el perfil més adequat és el de l'estudiant de batxillerat de la modalitat d'humanitats i ciències socials. Ara bé, l'estudiant provinent d'altres modalitats també s'hi pot matricular. Les assignatures de batxillerat que més ponderen són economia de l'empresa, matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Futur estudiant   El Servei d'Atenció a l'Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d'adreces d'interès pel que fa a les proves d'accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula. Trobaràs més informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària a la pàgina Accesnet o contactant amb formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat / Tel. 93 567 50 00

Places de nou ingrés   70  

Matrícula   Consulta els documents adjunts en aquest apartat

Preu   El preu d'aquest grau és públic, que per al curs 2018-19 és de 25,27 € / crèdit + taxes

Consulta també la pàgina de Beques i ajuts a l'estudiant de la Universitat de Barcelona 

 • Seguretat corporativa i gerència de riscos a les mitjanes i grans empreses.
 • En l'àmbit de la seguretat privada: acreditació com a director de seguretat i cap de seguretat; directiu d'empreses de seguretat, formació del personal i assessorament.
 • Professionals amb capacitat d'actuar com a tècnics de seguretat i/o protecció civil en corporacions locals.
 • Assessorament en processos d'internacionalització de les empreses.
 • Analistes i consultors en seguretat internacional.
 • Organitzacions no governamentals, especialment en el camp de la cooperació internacional.
 • Gestor de seguretat en el sector públic i privat amb capacitat per donar resposta a la creixent pressió normativa en aquesta matèria.
 • Consultoria en seguretat a les empreses i les organitzacions.
 • Serveis d'assessorament en seguretat des de les associacions empresarials.
 • Analista en seguretat per al disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques.
 • Personal tècnic de suport a les estructures professionals dels cossos de seguretat, dels cossos de bombers i del personal de protecció civil.
 • Personal de les estructures professionals relacionades amb les emergències.
 • Expert en seguretat en el camp dels mitjans de comunicació.
 • Docència i investigació en seguretat amb l'objectiu de generar coneixement en aquesta matèria.
Data d'actualització:  27.08.2018