• Imprimeix

Jornada d'actualització en prevenció i seguretat en matèria d'incendis: l'acte de comprovació

Mollet del Vallès, divendres 16 de juny

Aquesta jornada s'adreça al personal tècnic de les entitats col·laboradores en matèria d’incendis, autoritzades pel Departament d’Interior, que duen a terme actes de comprovació en el marc de l’article 25 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 

Inscripcions fins al 14 de juny

Personal tècnic habilitat per actuar en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis en entitats col·laboradores de l’Administració i personal tècnic del Servei de Prevenció i de les unitats de prevenció territorials de Bombers de la Generalitat.

 • Actualitzar els criteris tècnics d’interpretació de les exigències reglamentàries que afecten el conjunt de sistemes, equips, productes i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als establiments, activitats i edificis.
 • Actualitzar i adequar els modes d’actuació, d’acord amb els procediments establerts i exemples de bones pràctiques.
 • Aportar retorn als dubtes, qüestions tècniques o de procediment recurrents en l’exercici de l’activitat com a entitat col·laboradora.
 • Procés de desenvolupament del Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública. On som i cap on anem?
 • Novetats en la reglamentació tècnica i criteris interpretatius:
  • darreres publicacions d'instruccions tècniques complementàries i guies TINSCI
  • guies de prestigi reconegut publicades per la DGPEIS: Guia de validació documental i Guia de disseny prestacional de sistemes de control de fums i calor per impulsos
 • El cas dels actes de comprovació d'infraestructures: posada en pràctica de criteris, metodologies i tècniques de comprovació
 • Tractament de dubtes, qüestions tècniques o de procediment plantejades per les entitats
 • Torn obert de paraules

Codi: 2017/45.200.00257(O)

Places: 200

Durada: 5 hores

Data: 16 de juny de 2017

Horari: de 9 h a 14 h

Lloc: auditori de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (edifici B, planta baixa)

Diploma: d'assistència

Fins al 14 de juny

Empleneu i envieu el formulari en línia adjunt.

Data d'actualització:  16.05.2017