• Imprimeix

Examen de renovació de la CT nivell bàsic

Mollet del Vallès, dijous 3 de maig

Destinat a: persones que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

Codi: 2018/98.200.00247(O)

Termini d'inscripció a l'examen: dimecres 25 d'abril

 • Disposar de la certificació tècnica de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • No haver esgotat el nombre màxim de convocatòries d'exàmens de renovació de nivell bàsic a les quals tenen dret a presentar-se (Ordre INT/22/2013).

Atorgar la renovació de la certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'acord amb la reglamentació tècnica en aquesta matèria.

Amb la qualificació d'apte en aquesta prova s'obté la certificació amb la qual es pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació de tècnic/a de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, en el supòsit que aquest/a tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, d'acord amb l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer.

Data: dijous 3 de maig de 2018

Durada: 4 hores

Horari: de 10 h a 14 h

Lloc: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (localització i accessos)

Aula: aula I209 (edifici I, de l'EBPCC)

Diploma: d'aprofitament / certificació

Contingut i estructura de l'examen: l'examen consta de dues parts de caràcter eliminatori, per aprovar-lo cal superar les dues parts.

 • 1a part. Prova de tipus test
 • 2a part. Preguntes curtes obertes

 

Temari: annex 1 de l'Ordre INT/22/2013 

Diploma: d'aprofitament

Termini de presentació de sol·licituds: 25 d'abril de 2018

 • Cal emplenar i signar la sol·licitud d'inscripció i enviar-la a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per correu postal o missatgeria. Però també s'ha d'avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic a formacio.bombers.ispc@gencat.cat.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de la data de l'examen.

 

Taxa: 48,15 €

 • L'import de la taxa s'ha d'abonar abans de la data de l'examen mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu al número de compte de l'Institut: ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés cal indicar:
  • com a beneficiari: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • en concepte de: examen renovació CT bàsic 00247/2018
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Data d'actualització:  22.03.2018