• Imprimeix

Examen lliure per a obtenir la CT nivell bàsic

Mollet del Vallès, dijous 3 de maig

Es publiquen els resultats de l'examen [21.05.18]

Codi: 2018/98.200.00245(O)

Destinat a: persones amb titulació universitària de primer o segon cicle de tipus científic o tècnic.

Acreditar, abans de la data límit d'inscripció:

 • haver assistit a un curs de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d’incendi amb el contingut formatiu mínim establert a l’annex 1 de l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, impartit per personal amb demostrada formació i experiència, o
 • haver assistit a un curs de nivell bàsic a l'ISPC sense haver obtingut el diploma d'aprofitament, però acreditant l'assistència mínima;
 • no haver esgotat el nombre màxim de convocatòries de proves de coneixement (examen lliure de nivell bàsic) a les quals tenen dret a presentar-se, d’acord també amb l'Ordre INT/22/2013.

Atorgar la certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'acord amb la reglamentació tècnica en aquesta matèria.

Amb la qualificació d'apte/a en aquesta prova s'obté la certificació amb la qual es pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació de tècnic/a de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, en el supòsit que aquest/a tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, d'acord amb l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer.

Data: dijous 3 de maig de 2018

Durada: 4 hores

Horari: de 10 h a 14 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (localització i accessos)

Aula: I-209 (edifici I) 

Estructura de l'examen: consta de dues parts, de caràcter eliminatori. Per aprovar l’examen cal superar ambdues parts.

 • 1a part. Prova tipus test
 • 2a part. Preguntes curtes obertes

 

Temari: annex 1 de l'Ordre INT/22/2013 

Diploma: d'aprofitament

Més informació: formacio.bombers.ispc@gencat.cat

Termini de presentació de sol·licituds: dimecres 25 d'abril

 • Cal emplenar i signar la sol·licitud d'inscripció i enviar-la a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per correu postal o missatgeria. Però també s'ha d'avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic a formacio.bombers.ispc@gencat.cat.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de la data de l'examen.

 

Taxa 48,15 €

 • L'import de la taxa s'ha d'abonar abans de la data de l'examen mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu al número de compte de l'Institut: ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés cal indicar:
  • com a beneficiari: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • en concepte de: inscripció examen CT bàsic 00245/2018
Data d'actualització:  21.05.2018