• Imprimeix

Curs avançat de prevenció d'incendis

Del 28 de novembre de 2017 al 24 d'abril de 2018

Curs per a obtenir la certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d'incendi

Codi: 2017/10.215.00507(O)

Destinat a: personal tècnic que treballa, o bé pretengui fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats. També comandaments i personal tècnic de la DGPEIS i del SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona, així com personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

Es publiquen les qualificacions del curs [15.05.18]

Llista de qualificacions de l'alumnat

Consulteu la llista per DNI

Requisits de participació

La persona interessada ha de disposar de la certificació tècnica de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L'alumnat que actualment està fent el Curs bàsic de prevenció d'incendis, codi 2017/10.215.00248(O), del 6 de juny al 14 de novembre i que encara estan pendents d'examinar-se, de manera excepcional poden inscriure's a aquest Curs avançat i acreditar la superació amb aprofitament en una data posterior a la del termini d'inscripció.

Objectiu del curs

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.

Si se supera el curs amb la qualificació d'apte s'obté la certificació tècnica amb la qual es pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació de tècnic/a de nivell avançat, dins l’àmbit de la intervenció administrativa de la Generalitat (Llei 3/2010, de 18 de febrer) en el supòsit que aquest tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis (Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer).

Programa

 • Introducció. El control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi
 • El disseny prestacional i l'excepcionalitat al compliment reglamentari
 • Disseny, execució i patologies típiques de:
  • les instal·lacions de protecció contra incendis
  • els elements constructius davant del foc
 • Les reglamentacions específiques de seguretat
 • Guies, documents i instruccions tècniques

Organització

Places: 30

Durada: 95 hores presencials

Dates de realització: els dimarts 28 de novembre i 12 de desembre de 2017; 9, 16, 23 i 30 de gener; 6, 13, 20 i 27 de febrer; 6, 13 i 20 de març, i 3 i 10 d'abril de 2018

Examen: dimarts 24 d'abril de 2018

Horari marc: de 9 h a 13.30 h i de 14.30 h a 17.30 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d'aprofitament / certificació tècnica

Inscripcions

El termini d'inscripció s'acaba el 14 de novembre de 2017

 • Cal emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-lo en un registre oficial. Vegeu al final d'aquest bloc el localitzador d'oficines de registre.
 • També s'ha d'escanejar aquest formulari de sol·licitud i avançar-lo per correu electrònic a formacio.bombers.ispc@gencat.cat 
 • Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar les fotocòpies compulsades de:
  • la certificació tècnica requerida;
  • el DNI o NIE.
 • La llista d’alumnat admès / no admès es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.

 

Més informació

Secció de Suport de Formació de Bombers. Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC

formacio.bombers.ispc@gencat.cat 

Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

760,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar:
  • el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora;
  • com a beneficiari: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • concepte: inscripció curs CT avançat
Data d'actualització:  15.05.2018