• Imprimeix

Tècnic/a en prevenció d'incendis

Com obtenir la certificació tècnica (nivell bàsic o avançat) en prevenció i seguretat en cas d'incendi?

Mitjançant els exàmens o cursos a aquest efecte, adreçats a personal tècnic que desenvolupi o hagi de desenvolupar la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis

Amb la qualificació d'apte en els exàmens o els cursos s'obté la certificació tècnica de l'ISPC, amb la qual es pot tramitar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments:

  • l'habilitació de tècnic/a de nivell bàsic, per a la intervenció en l'àmbit municipal 
  • l'habilitació com a tècnic/a de nivell avançat, per a la intervenció administrativa en l'àmbit de la Generalitat

La condició de tècnic/a habilitat/ada és vigent durant 6 anys comptant des de la data d’expedició de la certificació tècnica. Per a renovar l’habilitació en una entitat col·laboradora de l'Administració, durant l’any immediatament anterior a la finalització del període de 6 anys, el/la tècnic/a es pot presentar a un examen de renovació de la seva certificació tècnica.

Els exàmens es convoquen dos cops a l'any, amb el calendari previst següent:

  • exàmens de nivell bàsic (obtenció i renovació): maig i octubre
  • exàmens de nivell avançat (obtenció i renovació): juny i novembre

Les dates i els horaris de les proves es donen a conèixer amb la publicació de cada convocatòria concreta.

Més informació

Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer

Procediment per a l'habilitació

Llei 3/2010, de 18 de febrer

de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Entitats col·laboradores

L’autorització de les entitats col·laboradores correspon a la DGPEIS 

Prevenció d'incendis

Normativa, instruccions, novetats, guies...

Data d'actualització:  12.07.2018