• Imprimeix

Curs d'habilitació en tècniques comunicatives per a impartir campanyes de sensibilització

26 de maig i 2 de juny

Destinat a: voluntaris i voluntàries de protecció civil.

Codi: 2018/50.300.00208(O)

Inscripcions fins al 27 d'abril

Objectiu

Seleccionar voluntaris/àries de protecció civil per a habilitar-los en la comunicació de les diferents campanyes de sensibilització que du a terme la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (DGPC).

Programa

 • Informació i sensibilització en l'àmbit de protecció civil. Sessions informatives a la població
 • Eines per a la comunicació: mapa de públics, preguntes i respostes, idees força, etc.
 • Simulació d'una sessió informativa a la població. Visionament i anàlisi de la simulació

Organització

Modalitat del curs: presencial

Places: 20

Durada: 15 hores

Dates i horari marc: dissabtes 26 de maig i 2 de juny, de 9 h a 20 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Aula: I201 (edifici I de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament

Requisits d'inscripció

 • No haver realitzat aquest curs en edicions anteriors.
 • Haver realitzat i aprovat el Curs de formació bàsica per a voluntariat de protecció civil.
 • Pertànyer a una associació de voluntariat de protecció civil inscrita en el Registre especial de la DGPC.
 • Tenir l'acreditació de voluntari/ària de protecció civil en el Registre especial de la DGPC.
 • Per a l'assistència al curs, es demana la uniformitat del col·lectiu a què es pertany.

 

Criteris selectius

Entre les persones que reuneixin els requisits, per ordre d'arribada i dues places per associació de voluntaris.

Inscripcions

Termini d'inscripció: 27 d'abril

Curs gratuït

 • Cal emplenar i signar degudament la sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa per a voluntariat de protecció civil (en aquest mateix apartat).
 • El full de sol·licitud original i una fotocòpia del DNI/NIE s'han de fer arribar a l'Institut per correu postal, missatgeria, etc. però també s'han d'avançar:
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no s'acabi el termini d'inscripció. No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.
 • Tots els cursos que no arribin al 70% d'alumnes inscrits seran anul·lats.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo en línia i/o imprimiu-lo

Més informació

Data d'actualització:  12.03.2018