• Imprimeix

Curs d'habilitats de comunicació per a operadors

18, 25 i 31 de maig i 1 de juny

Destinat a: personal operador de les sales de control d'emergències.

Codi: 2018/40.301.00210(O)

Inscripcions fins al 27 d'abril

Objectiu

Millorar el procés que permet la interacció entre les persones per aconseguir els diferents propòsits mitjançant un llenguatge comú, compartint informació o arribant a l'entesa.

Programa

 • Elements que intervenen en la comunicació: emissor, receptor, missatge i canal
 • Canals de comunicació: auditiu, visual, tàctil i olfactiu
 • Barreres i dificultats
 • Comunicació no verbal
 • Comunicació verbal: tècniques d'emissió de missatges orals
 • Comunicació a través de mitjans no presencials. Escolta, tècniques de recepció de missatges orals
 • Intel·ligència emocional, empatia, assertivitat, persuassió
 • Programació neurolingüística (PNL)
 • Enregistrament, anàlisi i pràctiques de veu

Organització

Places: 16

Durada: 20 hores

Dates: 18, 25 i 31 de maig i 1 de juny

Horari marc: de 9 h a 14.30 h

Lloc de realització: Escola de Bombers i Protecció Civil (edifici I) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions i preu

Fins al 27 d'abril

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció a una activitat formativa de protecció civil que hi ha en aquest apartat.
 • Un cop emplenat el formulari, s'ha de fer arribar l'original a l'Institut per correu postal, missatgeria, etc. però cal avançar-la per correu electrònic a l'adreça ispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax al 93 551 77 97.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.
 • Els cursos que no arribin a un 70% d'alumnes inscrits seran anul·lats.

 

Preu: 120,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar abans de l'inici del curs mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu al número de compte de l'Institut ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
 • El personal del Departament d'Interior està exempt de pagament.
Formulari de sol·licitud

Empleneu-lo en pantalla i/o imprimiu-lo

Més informació

Tel. 93 551 19 91 / 93 567 50 00

Fax 93 551 77 97

ispc.inscripcions.pc@gencat.cat 

Data d'actualització:  13.03.2018