• Imprimeix

Curs de suport psicològic a les víctimes

Del 25 de setembre al 16 d'octubre de 2018

Destinat a: personal del Servei Logístic i Operativa Territorial (LIOT), dels Serveis Territorials, del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, així com el personal tècnic de protecció civil de l'àmbit local.

Codi: 2018740.301.00404(O)

Termini d'inscripció: 3 de setembre

Objectiu

Conèixer els comportaments i les reaccions psicològiques de les persones afectades per una situació crítica i saber aplicar els primers ajuts psicològics, mitjançant la tècnica adequada per a cada situació de crisi, així com les tècniques de comunicació emprant el tipus de llenguatge i d'escolta adients.

Programa

 • El context psicosocial de les emergències
 • Introducció als primers auxilis psicològics: qui són les víctimes?
 • Recursos generals d’intervenció en crisi: la comunicació empàtica i l’escolta activa
 • Pautes generals d’assistència a víctimes
 • Pautes específiques segons l’edat: menors i persones grans
 • Pautes específiques segons l’estat psicològic: atac d’ansietat, crisi histriònica, reacció emocional de tristesa, agitació
 • Pautes específiques davant d’una persona amb símptomes psicòtics
 • Pautes específiques davant d’una persona amb conducta autolítica
 • El procés de dol i les pautes específiques per a la comunicació de males notícies
 • L’organització de l’assistència psicosocial en grans emergències

Organització

Places: 21

Durada: 35 hores

Dates de realització:  25 i 27 de setembre i 2, 4, 9, 11 i 16 d'octubre

Horari marc: de 9.30 h a 15 h

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: aula I-205 (edifici I, de l'Escola de Bombers i Protecció Civil), a les 9.30 h

Diploma: d'aprofitament

 

Inscripcions

Fins al 3 de setembre

 • Cal emplenar el formulari de sol·licitud que hi ha en aquest mateix apartat.
 • L’original del formulari d’inscripció degudament signat s’ha de fer arribar a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo:
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció. No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions admeses i no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat al correu electrònic que s’hagi facilitat.
 • Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

 

Activitat gratuïta

 

Data d'actualització:  04.07.2018