• Imprimeix

Curs d'identificació de columnes de fum i tancament d'accessos al medi natural

En línia, del 2 de maig al 2 de juny

Destinat a: voluntaris/àries de protecció civil

Codi: 2018/40.302.00273(O)

Objectiu: conèixer i identificar diferents columnes de fum a fi de recopilar informació durant la vigilància preventiva i col·laborar en el tancament d’accessos al medi natural.

 

Termini d'inscripció: 25 d'abril

 • No haver fet aquest curs en edicions anteriors.
 • Pertànyer a una associació de voluntariat inscrita en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.
 • Tenir l'acreditació de voluntari/ària de protecció civil del registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.
 • Té prioritat el personal voluntari que hagi aprovat el Curs de formació bàsica amb posterioritat al 2013 o que hagi superat amb aprofitament el Curs d'actualització de les competències dels voluntaris de protecció civil o el Curs d’actualització sobre el comportament humà davant de les emergències.

 

Criteris selectius

 • Per ordre d’arribada i dues places per associació de voluntaris, entre les persones que reuneixin els requisits.
 • En cas de places sobrants s’admetran més voluntaris per associació.
 • Coordinació de les actuacions del grup logístic 
 • Comunicació i seguiment del risc: el pla INFOCAT
 • Activitats d'observació, seguiment i senyalització del risc. Actuacions per a la reducció del risc 
 • Actuacions de vigilància i detecció d'incendis forestals
 • Anàlisi de la columna de fum 
 • Actuacions de suport al grup d'ordre. Tancament d'accessos al medi natural

Modalitat: en línia

Durada: 15 hores

Lloc de realització: entorn virtual d'aprenentatge ISPC en xarxa

Places: 50

Diploma: d'aprofitament

Fins al 25 d'abril

Curs gratuït

Cal emplenar el formulari d’inscripció per a voluntaris de protecció civil que hi ha en aquest apartat.

El full original de sol·licitud d’inscripció, degudament signat i acompanyat de la fotocòpia del DNI/NIE, s’ha de fer arribar a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo:

 

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.

L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció. No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.

Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

Formulari d'inscripció

Empleneu-lo en pantalla i/o imprimiu-lo

Data d'actualització:  09.04.2018