14, 16, 21 i 23 de novembre de 2017

Destinat a: personal tècnic de l'Administració vinculat a les emergències i la protecció civil.

Codi: 2017/40.301.00254(O)

 

Termini d'inscripció: 30 d'octubre

Objectiu

Facilitar els coneixements sobre la gestió del grup logístic durant les fases de preparació, prevenció i intervenció en emergències, analitzant les necessitats potencials per a l'atenció de la població afectada i el subministrament de serveis bàsics i de recursos extraordinaris.

Programa

 • La logística de les emergències i el grup logístic
 • La logística per al subministrament de serveis bàsics
 • La logística d'atenció i assistència a la població
 • Experiències

Organització

Places: 20

Modalitat: presencial

Dates: 14, 16, 21 i 23 de novembre de 2017

Durada: 20 hores

Horari: de 9 h a 14.30 h

Lloc: Escola de Bombers i Protecció Civil (edifici I) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

El termini d'inscripció finalitza el 30 d'octubre de 2017

 • Cal emplenar el full de sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa de protecció civil, que trobareu al final d'aquest bloc, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI/NIE.
 • Un cop emplenada la sol·licitud, s'ha de fer arribar l'original a l'Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-la per correu electrònic a l'adreça ispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax al 93 551 77 97.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.
 • Els cursos que no arribin a un 70% d'alumnes inscrits seran anul·lats.

Preu

Preu: 120,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar abans de l'inici del curs mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu al número de compte de l'Institut ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.