• Imprimeix

Protecció civil

Activitats formatives adreçades als diferents col·lectius que treballen en l'àmbit de la protecció civil: personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat; personal operador del CECAT i del 112 de la DGPC; cossos operatius; càrrecs electes, responsables o tècnics municipals de voluntariat de protecció civil; voluntariat de protecció civil: AVPC, Creu Roja o ciutadania en general, i personal tècnic en elaboració de plans d'autoprotecció.