• Imprimeix

Protecció civil

Activitats formatives adreçades als diferents col·lectius que treballen en l'àmbit de la protecció civil:
 
  • personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat
  • personal operador del CECAT i del 112 de la DGPC
  • cossos operatius
  • càrrecs electes, responsables o tècnics municipals de voluntariat de protecció civil
  • voluntariat de protecció civil: AVPC, Creu Roja o ciutadania en general
  • personal tècnic en elaboració de plans d'autoprotecció