• Imprimeix

Jornades de pràctiques per a la renovació de l'habilitació de bomber/a d'empresa

Deu jornades en dates diferents del mes d'octubre

Destinades a: bomber/a d'empresa habilitat/ada (d'empreses ubicades a Catalunya) que vulgui renovar l'habilitació; bomber/a d'empresa habilitat/ada que actualment no estigui treballant en cap empresa a través de la qual es pugui inscriure a les jornades però que vulgui fer-ho a títol particular.

Es permet la inscripció a una, dues o més jornades

 • Mollet del Vallès, 9, 10, 11 i 13 d'octubre
 • Parc de Bombers de Reus, 3, 5, 17, 19 i 26 d'octubre
 • Parc de Bombers de Tarragona, 24 d'octubre

El termini d'inscripció s'acaba el 29 de setembre

Actualitzar els coneixements i els continguts bàsics sobre cadascuna de les matèries de les jornades, per al desenvolupament de les tasques de bomber/a d'empresa.

Totes les jornades tenen:

 • Durada: 5 hores
 • Places: 25
 • Horari: de 8.30 h a 14 h
 • Diploma: d'assistència

 

Normativa de vestuari: l'alumnat ha de dur obligatòriament el seu equip personal d'intervenció (jaquetó i pantalons d'intervenció, casc, botes i guants), excepte per a les jornades d'atenció sanitària immediata i de ciències aplicades.

JORNADA SOBRE ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA (nivell 1) 

1a edició: Parc de Bombers de Reus, dimarts 3 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00417(O)

2a edició: Escola de Bombers i Protecció Civil (Mollet del Vallès), dilluns 9 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00413(O)

 

Programa

Pràctiques i simulacions d'atenció sanitària immediata amb:

 • maniobres SVB i DEA
 • mobilitzacions i immobilitzacions

 

 

JORNADA SOBRE PROTECCIÓ I SEGURETAT PERSONAL (nivell 1)

1a edició: Parc de Bombers de Reus, dijous 5 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00418(O)

2a edició: Escola de Bombers i Protecció Civil (ISPC, Mollet del Vallès), dimarts 10 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00414(O)

 

Programa

Pràctiques i simulacions d'autoprotecció en intervencions químiques:

 • maniobres d'ús d'equips ERA
 • ús dels equips de nivell II i III
 • alimentació exterior d'aire

 

 

JORNADA SOBRE EXTINCIÓ D'INCENDIS INDUSTRIALS (nivell 1)

1a edició: Escola de Bombers i Protecció Civil (ISPC, Mollet del Vallès), dimecres 11 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00415(O)

2a edició: Parc de Bombers de Reus, dijous 19 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00420(O)

 

Programa

Pràctiques i simulacions d'hidràulica:

 • prestacions hidràuliques d'instal·lacions
 • instal·lacions d'alt cabal
 • xarxes d'hidrants
 • alimentació d'instal·lacions contra incendis
 • instal·lacions per a escumes

 

 

JORNADA SOBRE RISC QUÍMIC (nivell 1) 

1a edició: Escola de Bombers i Protecció Civil (ISPC, Mollet del Vallès), divendres 13 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00416(O)

2a edició: Parc de Bombers de Tarragona, dimarts 24 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00421(O)

 

Programa

 • Identificació de panells taronja, normes UNE, rombes NFPA
 • Anàlisi de risc de productes
 • Pràctiques i simulacions d'autoprotecció
 • Equipament nivells II i III
 • Zonificació, intervenció, descontaminació

 

 

JORNADA DE CIÈNCIES APLICADES (nivell 1) 

Parc de Bombers de Reus, dimarts 17 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00419(O)

 

Programa

 • Actualització de coneixements de principis de física i química i la seva aplicació en la indústria
 • Riscos dels processos químics
 • Propietats físiques i químiques de la matèria
 • Demostracions pràctiques

 

 

JORNADA SOBRE SALVAMENTS I RESCATS (nivell 1)

Parc de Bombers de Reus, dijous 26 d'octubre - Codi: 2017/50.200.00422(O)

 

Programa

Pràctiques i simulacions:

 • d'orientació sense visibilitat
 • càmera tèrmica
 • línies de vida

El termini d'inscripció a totes les jornades finalitza el 29 de setembre de 2017.

 • La inscripció es pot fer a una o més jornades per a la renovació de l'habilitació.
 • Cal emplenar un formulari de sol·licitud per a cadascuna de les jornades en què us vulgueu inscriure (utilitzeu el document del final d'aquest apartat).
 • La sol·licitud original s'ha de presentar al registre de l'Institut o davant de qualsevol registre oficial, amb el compromís de pagament signat i segellat per la persona física o jurídica declarada deutora.
 • Les inscripcions admeses i no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.

 

Preu: 60,00 € / jornada

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat l'activitat, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
Sol·licitud d'inscripció

Empleneu-la directament en pantalla i/o imprimiu-la

Un cop tancat el període d'inscripció a les jornades –ja sigui a una, dues, tres o quatre jornades– es donarà prioritat a l'admissió a cadascuna en funció de:

 • la proximitat de la data de caducitat de l'habilitació vigent de la persona sol·licitant
 • la distribució de places per empresa proporcional al nombre total de bombers/eres d'empresa que tinguin en plantilla.

 

Tot i així, si es considera oportú en funció de la demanda, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es reserva la possibilitat de convocar més jornades en dates posteriors a les indicades.

En el decurs de l'any però abans de la data exacta en què caduca l'habilitació, el bomber/a d'empresa habilitat/ada que ja hagi realitzat totalment les 20 hores de pràctiques (o les 60 h, segons l'opció de renovació escollida, d'acord amb art. 19.1 Decret 374/1996) en col·laboració amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en parcs de Bombers o en simulacres d'anys anteriors organitzats per l'AEQT, poden sol·licitar-ne la renovació especificant on les ha realitzat exactament a l'apartat de "Declaració responsable" del full de sol·licitud de renovació.

Tel. 93 551 19 92 (Jordi Garcia - jordigarcia@gencat.cat)

Fax 93 551 77 97