• Imprimeix

Curs d'inspector/a de policia

Dates: novembre de 2018

Destinat a: membres dels cossos de policia de Catalunya aspirants a la categoria d'inspector/a.

Codi: 2018/20.104.00428(O)

Objectiu

Capacitar l'aspirant a inspector/a de policia perquè assoleixi les competències de comandament de l'escala executiva.

Organització

Durada: per determinar

Places: per determinar

Dates: novembre de 2018

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Termini d'inscripció: 16 de setembre

L’organització respectiva ha d'enviar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:

  • el formulari d’inscripció a una activitat formativa
  • el certificat que acrediti la superació de les proves selectives per a l’accés a inspector/a com a funcionari/ària de carrera   

Tots dos documents s'han de signar electrònicament i enviar-los únicament per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat

 

  • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds d'inscripció i els certificats com a màxim el 15 de setembre.
  • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l’Institut no hagi rebut aquesta documentació i convoqui l’alumnat a la presentació del curs.
  • No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
  • La realització del curs queda subjecta a un nombre mínim d'inscripcions.

Preu

4.763,60 €

  • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
  • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
  • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  11.07.2018