• Imprimeix

Curs d'educació viària II

En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit

Del 9 al 20 d'octubre de 2017

Codi: 2017/70.102.00138(O)

Destinat a

Membres dels cossos de policia i de vigilants municipals de Catalunya que duguin a terme funcions de monitor/a d'educació viària en centres escolars o d'altres col·lectius, amb experiència, i que en la data d'inici d'aquest curs faci més d'un any que han superat el Curs d'educació viària I.

Objectiu

Aportar els recursos tècnics i pedagògics necessaris per a la formació en matèria d'educació per a la mobilitat segura.

Programa

 • La prevenció
 • L'avaluació com a eix del procés formatiu
 • Laboratori metodològic i didàctica aplicada al canvi d'actituds i a la transmissió de conceptes i informacions
 • La intel·ligència emocional del grup i la seva conducció
 • Adaptació i elaboració de projectes

Organització

Places: 18, de les quals 9 per a policies locals i vigilants i 9 per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra

Durada: 60 hores

Dates: del 9 al 20 d'octubre de 2017

Horari marc: de 9 h a 18 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 9 d'octubre, 8.30 h, aula H208 (edifici H de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Per a inscriure-hi policies locals o vigilants municipals, l'organització respectiva:

 • Ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i el qüestionari per a l'accés als cursos d'educació viària II i III d'aquest apartat.
 • Un cop emplenats degudament la sol·licitud i el qüestionari s'han d'enviar els originals a l'Institut per correu postal, missatgeria, etc. però cal avançar-los per correu electrònic a l'adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d'inscripció.
 • No es pot formalitzar cap inscripció un cop s'hagi iniciat l'activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu electrònic per a confirmar si heu estat admès/esa al curs.

 

Els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra s'hi han d'inscriure a través de l'aplicació corporativa CURSOS. Per a qualsevol dubte, cal contactar amb l'Àrea de Continguts de Formació Policial de l'Escola de Policia de l'ISPC.

Preu

360,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

 Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) / formaciopolicial.ispc@gencat.cat