• Imprimeix

Curs d'educació viària I

En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit

Del 6 al 17 de novembre de 2017

Destinat a: membres dels cossos de policia i de vigilants municipals de Catalunya que duguin a terme funcions de monitor/a d'educació viària.

Codi: 2017/70.102.00137(O)                                                  

Objectiu

Facilitar els recursos tècnics i pedagògics necessaris per a la formació d'infants, joves i altres col·lectius en matèria de mobilitat segura.

Programa

 • Context de l'educació per a la mobilitat segura
 • La seguretat viària a Catalunya
 • Domini de la comunicació
 • Planificació de l'educació viària
 • Models d'aprenentatge

Organització

Places: 36 (18 per a policies locals i vigilants municipals i 18 per a mossos d'esquadra)

Durada: 60 hores

Dates: del 6 al 17 de novembre de 2017

Horari marc: de 9 h a 18 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 6 de novembre, a les 8.30 h, a l'aula H206 (edifici H de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Inscripció tancada

 

 • Els membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra s'han d'inscriure a través de l'aplicació corporativa CURSOS. Per a qualsevol dubte, cal contactar amb l'Àrea de Continguts de Formació Policial de l'Escola de Policia de Catalunya.

 

 • L'organització respectiva de policia local o vigilant municipal ha d'emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest apartat.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud s'ha d'enviar l'original a l'Institut per correu postal, missatgeria, etc. però cal avançar-la per correu electrònic a l'adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d'inscripció.
 • No es pot formalitzar cap inscripció un cop s'hagi iniciat l'activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici del curs, rebreu un correu electrònic per a confirmar si heu estat admès/esa a l'activitat.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

360,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és el ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)

formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  19.10.2017