• Imprimeix

Curs de monitor/a de tir

Del 21 de maig a l'1 de juny

Destinat a: membres dels cossos de policies locals de Catalunya. 

Codi: 2018/50.100.00138(O)

Termini d'inscripció: 19 d'abril

Objectiu

Adquirir els coneixements i les tècniques que es requereixen per dur a terme les funcions pròpies de monitor/a de tir.

Programa

 • Deontologia: ús de l'arma de foc
 • Normativa de les armes de foc
 • Munició en l'activitat policial
 • Arma curta
 • Arma llarga
 • Armes anestèsiques: sistemes de teleinjecció
 • Atenció sanitària immediata en accidents a galeries
 • Aplicacions informàtiques
 • Docència aplicada al tir policial

 

Un cop finalitzat el curs, a l'alumnat que ho demani, s'ofereix un servei a càrrec dels docents que consisteix a assistir i tutoritzar la primera pràctica de tir que dirigeixi l'alumne/a.

Organització

Durada: 62 hores

Places: 20

Dates: del 21 de maig a l'1 de juny de 2018

Horari marc: de 8 h a 18 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 21 de maig, a les 8 h, a l'aula G001 (armeria, edifici G del tir)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Fins al 19 d'abril

 • Cal emplenar el formulari d’inscripció que podeu descarregar en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’ISPC per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió al Curs.

Preu

 372,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  

formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  04.04.2018