• Imprimeix

Curs de monitor/a de tir

Del 21 de maig a l'1 de juny

Destinat a: membres dels cossos de policies locals de Catalunya. 

Codi: 2018/50.100.00138(O)

Termini d'inscripció: 19 d'abril

Objectiu

Adquirir els coneixements i les tècniques que es requereixen per dur a terme les funcions pròpies de monitor/a de tir.

Requisits

1) Superar una prova d'idoneïtat psicològica preparada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), excepte qui l'hagi fet dins dels darrers dos anys (vegeu els criteris d'exempció en el document annex).

 

2) Fer una prova de nivell de coneixements i habilitats a les galeries de tir de l’ISPC.

L’ISPC convocarà a ambdues proves les persones que hagin fet la sol·licitud d’inscripció al curs.

3) Reconeixement mèdic

 • Cal superar un reconeixement mèdic específic per tal d’obtenir l’aptitud mèdica que acrediti el bon estat de salut de l'aspirant i que reuneix les condicions físiques i sensorials necessàries per acomplir la tasca de monitor/a de tir. Aquesta aptitud mèdica s’ha d’acreditar presentant un certificat emès per un centre mèdic autoritzat on es faci constar que l’alumne/a té les condicions físiques i sensorials requerides (vegeu el model de certificat a sota d'aquest apartat).
 • El certificat mèdic s’ha de presentar el dia de la prova d’idoneïtat psicològica.

Programa

 • Deontologia: ús de l'arma de foc
 • Normativa de les armes de foc
 • Munició en l'activitat policial
 • Arma curta
 • Arma llarga
 • Armes anestèsiques: sistemes de teleinjecció
 • Atenció sanitària immediata en accidents a galeries
 • Aplicacions informàtiques
 • Docència aplicada al tir policial

 

Un cop finalitzat el curs, a l'alumnat que ho demani, s'ofereix un servei a càrrec dels docents que consisteix a assistir i tutoritzar la primera pràctica de tir que dirigeixi l'alumne/a.

Organització

Durada: 62 hores

Places: 20

Dates: del 21 de maig a l'1 de juny de 2018

Horari marc: de 8 h a 18 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 21 de maig, a les 8 h, a l'aula G001 (armeria, edifici G del tir)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Fins al 19 d'abril

 • Cal emplenar el formulari d’inscripció que podeu descarregar en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’ISPC per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió al Curs.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

 372,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  

formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  04.04.2018