• Imprimeix

Taller de conducció de reunions efectives

Dilluns 17 de setembre

Destinat a: comandaments dels cossos de policies locals de Catalunya.

Objectiu: faciltar les tècniques i les habilitats necessàries per a conduir reunions, com a eines indispensables per a gestionar equips de treball.

Codi: 2018/60.101.00222(O)

Programa

 • Tipus de reunions i les seves característiques
 • Condicions per dur a terme una reunió:
  • contactes previs
  • temps, lloc i durada
  • ordre del dia
 • Objectius generals i específics de les reunions
 • Responsable i participants:
  • qualitats i capacitats que ha de tenir un conductor de reunions
  • rols que s'estableixen entre els participants
 • Estratègies de planificació i dinamització de reunions
 • Tècniques operatives per a la conducció de reunions
 • Què impedeix que les reunions siguin eficaces? Anàlisi dels problemes freqüents a les reunions:
  • no centrar-se en el tema
  • falta d'objectius o ordre del dia
  • durada excessiva
  • preparació inadequada
  • reunions no productives i/o desorganitzades
 • Mètodes eficaços per a la presa de decisions
 • Postreunió (plans d'acció)

Organització

Places: 20

Durada: 7 hores

Data: 17 de setembre de 2018

Horari marc: de 8 h a 15 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dilluns 17 de setembre, a les 8 h, a l'aula F004-Centre de Lideratge

Diploma: d'assistència

Inscripcions

Inscripció tancada

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat. 
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Un cop emplenat degudament el formulari, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió a aquest Taller.

Preu

42,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és el ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  06.09.2018