• Imprimeix

Taller de conducció de reunions efectives

Dimarts 23 i divendres 26 de maig

Destinat a: comandaments dels cossos de policies locals de Catalunya, preferentment de l'escala intermèdia i executiva.

Codi: 2017/60.101.00224(O)

Inscripcions fins al 17 de maig

Objectiu

Faciltar a l'alumnat les tècniques i les habilitats necessàries per a conduir reunions com a eina indispensable per a gestionar equips de treball.

Programa

 • Anàlisi de les causes d'insatisfacció més comunes amb relació a les reunions i reflexió sobre possibles solucions
 • Les diferents etapes en la conducció de reunions
 • La comunicació en una reunió
 • Les funcions del moderador de la reunió
 • Les actituds dels participants en una reunió
 • L'acta de reunió
 • Consells per a aconseguir reunions eficaces

Organització

Places: 20

Durada: 8 hores

Dates: 23 i 26 de maig de 2017

Horari marc: de 9.30 h a 14 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dimarts 23 de maig, a les 9 h, a l'aula H212 (edifici H de l'Institut)

Diploma: de participació (assistència obligatòria al 100% de les hores lectives)

Inscripcions

El termini d’inscripció s’acaba el 17 de maig de 2017

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat. 
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Un cop emplenat degudament el formulari, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió a aquest Taller.

Preu

48,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és el ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  19.04.2017