• Imprimeix

Taller d'actualització en matèria administrativa

Del 9 al 14 de novembre

Destinat a: personal de les corporacions locals que duguin a terme funcions de protecció i seguretat com a vigilants, guàrdies municipals, agents o agutzils, d'acord amb els articles 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de les policies locals

Codi: 2018/40.150.00439(O)

Objectiu

Actualitzar els coneixements sobre les actuacions en matèria administrativa pròpies dels vigilants municipals.

Programa

 • Conceptes bàsics de procediment administratiu
 • Infraccions típiques de les ordenances municipals
 • Redacció dels documents més habituals

Organització

Places: 20

Durada: 24 hores

Dates: del 9 al 14 de novembre de 2018

Horari marc: de 8 h a 15 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: divendres 9 de novembre, a l'aula H212 (edifici H)

Inscripcions

Inscripció tancada

 • L'organització d'origen de l'alumne/a ha d'emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest apartat.  
 • El formulari s'ha de signar electrònicament i enviar-lo únicament per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l'Institut convoqui l'alumnat a la presentació del curs.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • La realització del curs queda subjecta a un nombre mínim d'inscripcions.

Preu

144,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00  /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  11.10.2018