• Imprimeix

Curs sobre procediments bàsics d'actuació en policia administrativa

En línia a l'ISPC en xarxa, del 9 d'octubre a l'1 de desembre

Destinat a: membres en actiu de les policies locals de Catalunya

Codi: 2017/40.150.00087(O)

Objectiu

Assolir un coneixement adequat dels procediments i les actuacions en policia administrativa.

Programa

 • Àmbit 1. Espectacles i activitats recreatives
 • Àmbit 2. Seguretat privada
 • Àmbit 3. Policia de seguretat
 • Àmbit 4. Comerç i ocupació de la via pública

Organització

Places: 22

Durada: 39 hores

Dates: del 9 d'octubre a l'1 de desembre de 2017 (vegeu el calendari annex)

Lloc de realització: en línia, a l'ISPC en xarxa (https://ispcenxarxa.gencat.cat/

Activitats d'aprenentatge: cal tenir en compte que les activitats que es proposaran durant el curs s'han de fer dins els terminis que consten en el calendari annex.

Inici i presentació del curs: dilluns 9 d'octubre a l'aula virtual d'aprenentatge de l'ISPC en xarxa

Prova final: presencial, divendres 1 de desembre a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

 • Cal emplenar el formulari d’inscripció que apareix en aquest apartat.
 • És imprescindible indicar una adreça de correu electrònic personal de l'alumne/a, necessària per a l'accés a l'aula virtual d'aprenentatge.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció. 
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica. 
 • Abans de l’inici de l’activitat rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa al curs.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

234,00€

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)

formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  09.10.2017