• Imprimeix

Taller sobre gestió de conflictes i mediació

Del 23 al 26 de maig

Destinat a: membres en actiu dels cossos de policies locals de Catalunya.

Codi: 2017/40.175.00238(O)

 

Objectiu

Conèixer els diferents estils de mediació i de gestió de conflictes i facilitar les eines bàsiques per tal que l'alumnat pugui tractar el conflicte de manera eficient en les situacions que ho requereixen.

Programa

 • El conflicte
 • Referència a les tècniques de resolució de conflictes
 • Negociació col·laborativa d'Harvard
 • Aplicació de les tècniques de mediació en la resolució de conflictes

Organització

Places: 20

Durada: 24 hores

Dates: del 23 al 26 de maig de 2017

Horari marc: de 8.30 h a 15 h

Lloc: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dimarts 23 de maig, a les 8.15 h, a l'aula H210

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

 • L'organització d'origen de l'alumne/a ha de tramitar la inscripció mitjançant el formulari que hi ha en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa al taller.

Preu

144,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és el ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  ⁄  formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  23.05.2017