• Imprimeix

Taller sobre comunicació de males notícies

Dimecres 24 d'octubre

Destinat a: membres dels cossos de policia local de Catalunya

Codi: 2018/40.175.00407(O)

Inscripcions fins al 8 d'octubre

Objectiu

Conèixer eines per a transmetre de forma acurada les males notícies a familiars de víctimes per a disminuir l'impacte emocional.

Programa

 • Què és una mala notícia?
 • Per què ens costa donar una mala notícia?
 • Com es comunica una mala notícia?
 • Reaccions en comunicar males notícies
 • Habilitats per a millorar el procés de comunicació
 • Errors habituals en el procés de comunicació
 • Col·lectius específics
 • Protocol de 10 nivells per a comunicar males notícies

Organització

Places: 15

Durada: 5 hores

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Data i presentació del taller: 24 d'octubre de 2018, a les 9 h, a l'aula del Centre de Lideratge (edifici F de l'Institut)

Diploma: de participació

Inscripcions

Termini d'inscripció: 8 d'octubre

 • L'organització respectiva de les policies locals ha d'enviar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya el formulari d’inscripció a una activitat formativa:
  • el formulari d'inscripció s'ha d'emplenar i signar electrònicament en tots els seus apartats
  • enviar-lo únicament per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds d'inscripció com a màxim l'últim dia del termini.
 • La inscripció es considerarà definitiva quan l'Institut us comuniqui la confirmació d'admissió i convoqui l'alumnat a aquesta activitat.
 • No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • La realització del taller queda subjecta a un nombre mínim d'inscripcions.

Preu

30,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00  / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  06.07.2018