• Imprimeix

Taller de bastó policial extensible

Destinat a: policies locals en actiu

Inscripció tancada a totes les edicions

5a edició: dijous 17 de maig

 • Inscripció tancada
 • Codi: 2018/40.150.00242(O)

 

6a edició: divendres 1 de juny

 • Inscripció tancada
 • Codi: 2018/40.150.00254(O)

Objectiu

Utilitzar el bastó policial extensible d'acord amb els principis bàsics d'actuació i, en especial, d'acord amb els criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Programa

 • Marc legal aplicable i principis bàsics d'actuació
 • Característiques tècniques del bastó policial extensible
 • Pràctica de l'ús del bastó policial extensible

Organització

Places: 22

Durada: 3 hores

Horari marc: de 9 h a 12.30 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: a les 9 h, a l'aula G001 (edifici G, galeries de tir)

Diploma: d'aprofitament

Més informació: tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Inscripcions

 • L'ajuntament de procedència de l'alumne/a ha d'emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenat degudament, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu electrònic per a confirmar si heu estat admès/a al taller.

Preu

18,00 euros

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Edicions fetes

 • 1a edició: divendres 16 de febrer. Codi: 2018/40.150.00022(O)
 • 2a edició: divendres 2 de març. Codi: 2018/40.150.00082(O)
 • 3a edició: divendres 16 de març. Codi: 2018/40.150.00137(O)
 • 4a edició: divendres 20 d'abril. Codi: 2018/40.150.00190(O)
Data d'actualització:  14.05.2018