• Imprimeix

Taller sobre la identificació i l'escorcoll

Dijous 14 i divendres 15 de juny de 2018

Destinat a: policies locals en actiu

Codi: 2018/40.150.00323(O)

Termini d'inscripció: 31 de maig

Objectiu

Conèixer les tècniques i tàctiques més adients per a identificar i escorcollar persones, per tal de garantir l'actuació correcta de l'agent de policia en el desenvolupament de la seva tasca professional, respectant el marc legal de la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

Programa

 • Coneixement del material
 • Conceptes previs a la identificació i a l'escorcoll
 • Identificació 
 • Escorcoll

Organització

Durada: 12 hores

Places: 18

Dates: 14 i 15 de juny de 2018

Horari marc: de 8.30 h a 15 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dijous 14 de juny a les 8.30 h, a l'aula H209 (edifici H de l'Institut)

Diploma: de participació

Inscripcions

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat. 
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Un cop emplenat degudament el formulari, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió a aquest Taller.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

72,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
 

Més informació

Tel. 93 567 50 00    /   formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  14.05.2018