• Imprimeix

Taller sobre aturada, control i escorcoll de vehicles

23 i 24 de maig

Destinat a: funcionaris/àries de carrera en actiu dels cossos de policia local de Catalunya.

Codi: 2017/40.150.00033(O)

 

Inscripcions fins al 15 de maig

Objectiu

Perfeccionar les tècniques d'aturada, control i escorcoll de vehicles per a garantir l'actuació correcta de l'agent de policia en la seva tasca professional.

Programa

 • Coneixement del material
 • Conceptes previs a l'aturada, el control i l'escorcoll de vehicles
 • Col·locació estratègica del vehicle policial
 • Accions sobre el vehicle

Organització

Places: 18

Durada: 8 hores

Dates: dimarts 23 i dimecres 24 de maig

Horari marc: de 8.30 h a 13 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: a les 8.30 h, a l'aula G001 (edifici G de l'Institut, zona del tir)

Diploma: de participació

Inscripcions

Fins al 15 de maig

 • L'organització de procedència de l'alumne/a ha emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat. 
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Un cop emplenat degudament el formulari, s’ha d’enviar l’original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l’inici de l’activitat, s'enviarà un correu per a confirmar l'admissió a aquest Taller.

Preu

48,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83.0182.6035.4602.0160.3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  11.04.2017