• Imprimeix

Curs de tècniques de control i arrest

Del 22 al 26 d'octubre

Destinat a: funcionaris/àries de carrera de les policies locals

Codi: 2018/40.150.00497(O)

 

 

Objectiu

Adquirir coneixements, tècniques i tàctiques de defensa personal policial a fi d'augmentar la pròpia seguretat i l'autoprotecció en la reducció i el control de persones cooperants i no cooperants, fent un ús eficient de la força i assolint la màxima eficàcia amb els resultats menys lesius, tant propis com de tercers.

Programa

 • Conceptes previs a la intervenció
 • Ús del bastó policial extensible
 • Intervenció policial
 • Intervenció amb tirador actiu (AMOK)
 • Intervenció en incidents terroristes

Organització

Places: 25

Durada: 36 hores

Dates: del 22 al 26 d'octubre de 2018

Horari marc: de 8.30 h a 19 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 22, a les 8 h

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

 • L'organització d'origen de l'alumne/a ha d'emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest apartat.  
 • El formulari s'ha de signar electrònicament i enviar-lo únicament per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l'Institut convoqui l'alumnat a la presentació del curs.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • La realització del curs queda subjecta a un nombre mínim d'inscripcions.
Formulari d'inscripció

Signeu-lo electrònicament i envieu-lo per correu electrònic

Preu

216,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és el ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00   /   formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  22.10.2018