• Imprimeix

Curs de tècniques de control i arrest

Destinat a: funcionaris/àries de carrera de les policies locals

Dues edicions

1a edició: del 25 al 29 de juny

 • Codi: 2018/40.150.00119(O)
 • Termini d'inscripció: 15 de juny

 

2a edició: del 2 al 6 de juliol

 • Codi: 2018/40.150.00299(O)
 • Termini d'inscripció: 22 de juny

Inscripció oberta

Objectiu

Adquirir coneixements, tècniques i tàctiques de defensa personal policial a fi d'augmentar la pròpia seguretat i l'autoprotecció en la reducció i el control de persones cooperants i no cooperants, fent un ús eficient de la força i assolint la màxima eficàcia amb els resultats menys lesius, tant propis com de tercers.

Programa

 • Conceptes previs a la intervenció
 • Ús del bastó policial extensible
 • Intervenció policial
 • Intervenció amb tirador actiu (AMOK)
 • Intervenció en incidents terroristes

Organització

Places: 50 (25 a cada edició)

Durada: 36 hores

Dates:

 • 1a edició: del 25 al 29 de juny de 2018
 • 2a edició: del 2 al 6 de juliol de 2018

Horari marc: de 8 h a 19 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: primer dia (dilluns), a les 8 h, a l'aula H211 (edifici H de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Terminis d'inscripció:

 • 1a edició: 15 de juny
 • 2a edició: 22 de juny

 

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest apartat.
 • Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa a aquesta activitat.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

216,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és el ES83.0182.6035.4602.0160.3192 de BBVA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00   /   formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  15.05.2018