• Imprimeix

Taller d'identificació de documents oficials falsificats

Dimarts 20 i dimecres 21 de juny

Destinat a: membres en actiu dels cossos de les policies locals de Catalunya.

Codi: 2017/40.150.00123(O)

Inscripció oberta

Objectiu

Facilitar els coneixements bàsics per saber identificar falsificacions de documents oficials.

Programa

 • Mesures i elements de seguretat en documents d'identitat oficials
 • Mesures i elements de seguretat en bitllets
 • Mesures i particularitats del visat Schengen
 • Falsificacions i alteracions més freqüents i mètode de verificació documental
 • Mesures i elements de seguretat en permisos de conduir nacionals i internacionals
 • Pràctiques de verificació

Organització

Places: 20

Durada: 12 hores

Dates: 20 i 21 de juny de 2017

Horari marc: de 8.30 h a 15 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dimarts 20, a les 8.15 h, a l'aula H104 (edifici H de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament*

* Per a obtenir el diploma, cal assistir al 100% de les hores lectives.

Inscripcions

Inscripció oberta

 • Cal emplenar el formulari d’inscripció que hi ha en aquest mateix apartat.
 • Un cop emplenat degudament el full de sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-lo escanejat per correu electrònic a l’adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat 
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici del taller, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa a l'activitat.
 • No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
Formulari d'inscripció

Empleneu-lo directament en pantalla i/o imprimiu-lo

Preu

72,00 €
 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat l'activitat, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) / formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  06.06.2017