• Imprimeix

Curs d'instrucció d'atestats

Del 15 al 26 d'octubre

Destinat a: membres dels cossos de policies locals de Catalunya.

Codi: 2018/40.150.00423(O)

Termini d'inscripció: 4 d'octubre

Objectiu

Facilitar els coneixements i les habilitats necessàries per a instruir atestats i atendre la ciutadania a les dependències policials.

Programa

  • Dret penal i processal
  • Instrucció d'atestats

Organització

Places: 50

Durada: 65 hores

Dates: del 15 al 26 d'octubre de 2018

Horari marc: de 8 h a 19 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del curs: dilluns 15 d'octubre, a les 8.30 h, a l'aula B010 (edifici B de l'Institut)

Diploma: d'aprofitament*

* L'assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si hi ha alguna absència haurà de ser pels casos previstos i estar degudament justificada. En tot cas, per a obtenir el diploma d'aprofitament, cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives.

Inscripcions

L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds d'inscripció com a màxim el 4 d'octubre.

  • L'organització d'origen de l'alumne/a ha d'emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat.  
  • El formulari s'ha de signar electrònicament i enviar-lo únicament per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat
  • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l'Institut convoqui l'alumnat a la presentació del curs.
  • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
  • La realització del curs queda subjecta a un nombre mínim d'inscripcions.

Preu

390,00 €

  • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
  • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA.
  • A l'hora de fer l'ingrés, s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00  /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat

 

Data d'actualització:  05.10.2018