• Imprimeix

Taller de fotografia aplicada a les inspeccions oculars en trànsit

Dilluns 21 i dimarts 22 de maig

Codi: 2018/40.110.00231(O)

Destinat a: membres en actiu dels cossos de policies locals.
 
Objectiu: dur a terme de forma adequada fotografies en una inspecció ocular en l'àmbit del trànsit.

Termini d'inscripció: 8 de maig

Programa

 • Conceptes bàsics de fotografia
 • Inspeccions oculars en trànsit
 • Edició d'imatges

Organització

Places: 20

Durada: 12 hores

Dates: 21 i 22 de maig de 2018

Horari marc: de 8.30 h a 15 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Inici i presentació del taller: dilluns 21 de maig, a les 8.15 h, a l'aula H104 (edifici H de l'Institut)

Diploma: de participació(*)

(*) Per obtenir el diploma, s'ha d'assistir al 100% de les hores lectives.

Inscripcions

 • Cal emplenar el formulari d’inscripció que hi ha annex en aquest apartat. No es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’alumnat ha de portar a la formació la càmera que utilitza habitualment a la seva feina i, si en tenen, el trípode. Per aquest motiu cal que per a formalitzar la inscripció, empleneu i envieu el qüestionari adjunt.

 • Un cop degudament emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar el full original a l’Institut per correu postal, missatgeria, etc., però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Abans de l'inici de l'activitat, rebreu un correu per a confirmar si heu estat admès/esa a aquesta activitat.

Preu

72,00 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Més informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)  

formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  22.03.2018